Nyt fra dommerkomiteen:

Dispensationsansøgninger

Der er, som mange bekendt, i dag mulighed for at søge dispensation til dommere, som ikke automatisk er godkendt via hjemlandets standard (som eks. Sverige, Norge samt NCC og SCC i England). Muligheden for sådanne dispensationer anvendes i vidt omfang pt., hvorfor vi finder det relevant at gøre opmærksom på de generelle retningslinier desangående.

Dispensation kan søges via dommerkomiteen ved henvendelse til formanden (e_helgren@yahoo.dk). Vi vil for god ordens skyld gerne indskærpe god praksis omkring disse ansøgninger. Af åbenlyse årsager bør man naturligvis sørge for, at en dispensation er i hus, før man inviterer pågældende dommer, så man ikke sidenhen er nødt til at framelde denne igen. Vi vil i dommerkomiteen bestræbe os på, at dispensationssvar gives indenfor ca. 1 uge.

Når man ansøger om en ikke tidligere anvendt dommer, vil det speede processen væsentligt op, såfremt man lige gør sig den ulejlighed at sikre sig, at de er allround godkendt i hjemlandet og samtidig må man meget gerne spørge om erfaring.

Man kan i dag ansøge om udenlandske dommere i racedyr og evt. også få dispensation til at bruge disse i kæledyr (dog kun såfremt hjemlandet har en egentlig kæledyrsuddannelse). I børnedyr SKAL det fortsat være en dansk eller nordisk dommer, således at børnene forstår sproget.

Vi opfordrer naturligvis til, at man anvender DMK´s egne dommere i så udstrakt grad, at disse bibeholder deres grundlæggende erfaring, og vi fortsat har mulighed for at uddanne flere. Såfremt man ønsker at anvende dommere “over broen” er der mulighed for at søge tilskud til transport hos hovedbestyrelsen. Dermed kan omkostninger for DMK´s egne dommere fortsat holdes på et niveau under udenlandske.

For god ordens skyld gør vi også lige opmærksom på, at dommerkomiteen er ansvarlig for behandling af sager, som vedrører såvel egne som dommere udefra. Det være sig spørgsmål vedrørende eller fra disse, såvel som klager.