Nyt fra dommerkomiteen

“I bestræbelserne på at bibeholde og løbende forbedre kvaliteten af vores udstillingsdyr, ønsker dommerkomiteen at stramme lidt op på muligheden for at få certer fra og med 1.1.17.
Gennem de seneste år er det blevet meget let at opnå, selv med utilstrækkeligt trimmede og mindre godt forberedte dyr, ligesom der har været set let på standardrelaterede “fejl”. Således er kvaliteten dalet, hvis vi sammenligner os med øvrige klubber herhjemme, såvel som i udlandet.

Vi ønsker at leve bedst muligt op til med den gældende standard og vil derfor gerne opfordre til, at man eksempelvis bruger den nødvendige tid på at gøre sit dyr udstillingsparat, da vi fremover vil være lidt mere “strikse” med uddelingen af certer, ikke mindst hvor udstilleren forberedelsesmæssigt selv kan bidrage dertil”.

Vi vil naturligvis til enhver tid se på helheden, ganske som hidtil”.