Om klubben

Dansk Marsvineklub blev stiftet i 1984 på en generalforsamling holdt i Havdrup og med 6 personer til stede, hvoraf de 5 udgjorde den første bestyrelse i klubben. DMKs første udstilling blev afholdt i august 1985 udendørs i en have, hvor der var 35 dyr tilmeldt.

Siden da er DMK vokset og blevet til klub for alle marsvineinteresserede mennesker, unge som gamle – opdrættere som private.

Klubbens formål er et fremme interessen og forståelsen for marsvin. Vores primære aktiviteter er udstillinger og medlemsbladet Agurke Tidende.

Vi afholder en del udstillinger, dels PR-udstillinger og dels bedømmelses-udstillinger. Disse afholdes rundt omkring i hele landet.

Udover vores udstillinger deltager DMK samt vores kredse i en hel del PR arrangementer for at udbrede kendskabet til marsvinet og dets pasning og pleje. Vi har en del faste arrangementer vi er den del af, men er også altid interesserede i at høre om nye arrangementer der kunne have interesse for klubben.

Mød bestyrelsen Se udvalgene Se dommerne

Historie

Da Dansks Marsvineklub blev stiftet i 1984, var marsvinestandarden meget anderledes, end den er i dag. Man vil derfor se stor forskel på, hvordan et marsvin så ud og skulle se ud, end det skal i dag.

Se racestandarden fra 1994.

Vedtægter

Som en forening har vi også vores regler, vedtægter og blanketter. Disse kan I læse om herunder:

Dansk Marsvineklubs vedtægter
Regler for udvalg
Regler for urafstemninger
Vejledning i klagesag

Agurketidende

Medlemsbladet for Dansk Marsvineklub hedder Agurke Tidende (forkortet AT) og udkommer 10 gange om året.

Her kan du blive klogere på marsvin, opdrættere og finde invitationer til udstillinger.

Alle medlemmer er mere end velkomne til at sende indlæg til bladet på dmk-at@marsvineklub.dk

Hvis du vil annoncere i AT, skal du skrive til redaktøren på dmk-at@marsvineklub.dk

Se priser herunder:

Størrelse Pris pr år Pris en gang
1/4 side 250 kr. 50 kr.
1/2 side 500 kr. 100 kr.
1/1 side 1000 kr. 150 kr.

Årets marsvineejer

Hvert år kan et medlem blive nomineret af andre medlemmer til årets marsvineejer. Nomineringer skal ske til bestyrelsen.

1989 Mette Stannius
1990 Helle Pagh Nielsen
1998 Anders Filskov
1999 Familien Lusty
2000 Mette Lybek Rueløkke
2002 Mai-britt Hansen
2003 Lene Fog Pedersen
2006 Christina V. Jensen
2007 Dorte Hansen
2008 Familien Guldman
2011 Sara Kristensen
2012 Sofie Nygaard og Stefanos Jensen
2013 Eva Helgren
2015 Christina Rørbæk
2016 Signe Kappel Egelund
2017 Rikke M. Breiner
2018 Christina og Benedikte Jensen
2019 Nete Dietrich
2020 Lisbeth Jørgensen
2021 Dorthe Thorup
2022 Mette Jørgensen
2023 Maja Bonde

Æresmedlemmer

Dansk Marsvineklub har igennem årene tildelt denne titel til medlemmer, som har bidraget med lidt ‘ekstra’ igennem årene.

Listen over æresmedlemmer er som følger:

Mette Lybek Rueløkke
Kaj Robert Svendsen
Dyrefondet
Dyrenes Beskyttelse, Redaktionen
Helle Stannius
Niels Stannius
Kirsten Stannius
Claus E. Füssel

PR-kontor

PR Bestilling:
Bestilling af PR-materialer skal foregå via mail på: dmk-pr@marsvineklub.dk

Bestilling af særtryk
Husk at vores foldere og særtryk kan bestilles gratis via PR-kontoret.