Hjemløse marsvin

Bestyrelsen ønsker at støtte op omkring at flere og flere medlemmer tager marsvin ind til formidling og dermed hjælper en masse marsvin med at finde nye gode hjem. Vi har derfor valgt at genindføre “Hjemløs”-konceptet ved at gøre det muligt at godkendte formidlere kan stambogsføre formidlingsmarsvin med opdrætternavnet “Hjemløs” (som efternavn) gratis.
Stamtavlerne er som vi kender dem normalt, og de fungerer ved samme regler som almindelige stamtavler. Forskellen er blot at dyrene fra formidlingsteder vil komme til at få efternavnet “Hjemløs” som opdrætternavn. På stamtavlerne vil der i opdrætterfeltet står det navn som formidleren har fået godkendt på DMKs formidlingsliste, således det er muligt for andre at se hvilket formidlingssted, marsvinet kommer fra.
Hjemløs-stamtavlerne er gratis på mail. Hvis man i stedet ønsker dem på post koster den første Hjemløs-stamtavle 25 kr. og de efterfølgende på samme bestilling er gratis, for at sikre at portoen er dækket ind.

For at kunne benytte sig af Hjemløs-navnet, skal man være godkendt af DMK. Dette kan man ansøge om ved at sende en ansøgning til opdrætternavns ansvarlig. Kravene til at blive godkendt er:

1) Man skal være medlem DMK, og fremgå på listen over DMK medlemmer som tager formidlingsdyr ind.
2) Man skal være godkendt opdrætter i DMK med aktivt opdrætternavn eller have betalt gebyr for et tilsvarende “formidlernavn”

Ad 2)

Opdrætternavnet eller “formidlernavnet” er det, der skal bruges i opdrætterfeltet på stamtavlerne så andre kan se hvilken formidling marsvinene kommer fra, idet at alle Hjemløs-marsvin kommer til at hedde “xxx Hjemløs”.
For at sikre at også formidlingsstederne overholder opdrætterfolderen har vi derfor valgt at lave et alternativ til et opdrætternavn, for dem der ikke ønsker at opdrætte (og derfor ikke ønsker et opdrætternavn), men kun at formidle.
Formidlernavne har samme regler som opdrætternavn og man skal ligeledes følge opdrætterfolderen på samme måde. Gebyret for et formidlernavn er det samme som ved et opdrætternavn.
Formidlernavnet ansøges ved opdrætternavnsansvarlig når man er blevet godkendt af bestyrelsen som formidler efter overstående krav.

mvh. bestyrelsen