Marsvin er et socialt flokdyr, som har bedst af at gå sammen med andre artsfæller, men når 2 eller flere marsvin sættes sammen, så skal man være opmærksom på flere ting. Burets størrelse er ikke uden betydning. Der skal være plads nok til, at hvert dyr kan søge hen i sit eget hjørne uden at være tæt på andre. Han og hun kan næsten altid sættes sammen uden problemer.

Hvis en han er sammen med flere hunner, kan hunnerne godt markere sig overfor hinanden, men ofte vil hannen dominere og holde hunnerne i ro. Man skal dog være opmærksom på at en han og en hun der går sammen vil lave unger (se blogindlægget ”Når marsvinet skal have unger”). En kastreret han er en fin løsning til et bur med hunner, som ikke skal have unger.

Hvis en eller flere hunner sættes ind til 2 hanner som normalt går fredeligt sammen, vil hannerne altid slås om hunnens gunst, så dette kan ikke lade sig gøre.

2 eller flere hunner, som sættes sammen, vil ofte give en del ”tumult” indenfor de første par dage, hvor hunnerne finder deres indbyrdes rangorden. Selvom det kan være voldsomt og nogle hunner skriger, så er det sjældent, at hunner gør stor skade på andre hunner, så der falder ofte ro på den igen i buret.

Man bør ikke have mere end 2 hanner gående sammen (medmindre de stadig er for små til at rejse fra mor og går med sine kuldbrødre). Hanner, der endnu ikke er kønsmodne (4-7 uger) kan sagtens sættes ind til en voksen han og begge vil være glade for selskabet. En lille han vil ofte blive forsøgt ”parret” af den voksne han i den første tid, men det er helt uskadeligt og helt normalt.

2 voksne hanner kan kun sjældent sættes sammen og bør kun gøres ved overvågning, da hanner kan slås og bide hinanden meget alvorligt. Hvis 2 hanner ikke kan gå sammen vil man se en reaktion indenfor få minutter, hvor hanner står front mod hinanden og klaprer tænder. Dette er et advarselssignal og man bør hurtigst muligt fjerne den ene han igen. Når 2 hanner slås, så er det smart at skille dem ad ved at sætte noget fast ned imellem dem og derefter fjerne den ene. Hvis man bare forsøger at skille dem ad med hånden, kan man selv blive bidt, hvilket både gør ondt og kan give infektion. Hvis 2 hanner har gået sammen i længere tid, giver det sjældent problemer, selvom de begge bliver voksne. Men hvis hannerne skilles ad for at gå med hun eller andet over længere tid (Et dyrlægebesøg er fx. ok), så skal man være varsom med at sætte dem sammen igen. Dette gøres i så fald også under overvågning.

Hvis 2 hanner, som tidligere har kunnet gå sammen, pludselig kommer op at slås, så anbefales det at vaske buret ekstra grundigt og fylde rene spåner i. Hannerne vaskes også og sprøjtes evt. med den samme parfume i bagdelen og under hagen, således at hannerne lugter ens. Så kan man prøve igen, men stadig under overvågning. Det gør ingen forskel at få hannerne kastreret, da de ikke ændrer adfærd ved dette.

Hvis flere drægtige hunner går sammen, skal man være opmærksom på, at når den ene føder, kan det sætte fødslen i gang hos de andre, fordi moderkager og blod indeholder ve-fremkaldende stoffer. Hvis hunnerne ikke er gjort drægtige på samme tid, kan det resultere i meget små unger eller abort.

Hannen bør fjernes fra de drægtige hunner senest 1 uge før forventet fødsel, dels fordi hunnen har brug for ro i den sidste del af drægtigheden og dels kommer i brunst ca. ½ time efter den sidste unge er født. Det er hårdt for en hun at give mælk til 4-5 unger samtidig med at hun venter næste kuld.

En drægtig hun må ikke blive stresset, så man skal helst ikke flytte rundt på højdrægtige hunner. Andre forholdsregler i forhold til drægtige hunner/avl, kan findes i blogindlægget ” Når marsvinet skal have unger” fra DMK.

Så når man skal sætte marsvin sammen så kræver det lidt viden og erfaring, men marsvinene er uden tvivl være bedst tjent med at gå sammen med andre.

Er du i tvivl, så spørg opdrætteren, hvor du køber dine marsvin eller henvend dig til en erfaren opdrætter via Dansk Marsvineklub (DMK).