Vedr. revision af DMK´s standard pr. 1.1.15.
Dommerkomiteen vil gerne gøre opmærksom på, at DMK´s standard udkommer i en ny revision pr. 1.1.15. Standarden revideres løbende ved årsskiftet, idet nogle racer rykker op og andre tilføjes mindre ændringer i deres standard, eksempelvis i forbindelse med netop en oprykning. Racerne udvikler sig løbende, og derfor er det ligeledes relevant at beskrive idealet ud fra det faktuelle. Samtidig kan det være relevant at ændre på klasser og inddelinger.

I revisionen, der er gældende fra 1.1.15 har dommerkomiteen tilføjet følgende ændringer, som man bør være opmærksom på, både som udstillingsarrangører og som opdrætter:

Farven blå godkendes endeligt og rykker fra sjælden variant til standardiserede racer. Deraf følger, at blå tan, otter, fox samt flerfarvede, bortset fra agoutier, hvor ”agoutifarven” skal standardiseres separat, rykkes op.

Racen crested CH-teddy rykker fra ustandardiseret til sjælden variant.

Klippet langhår (sjælden variant undtaget) bliver fremover bedømt som en gruppe (med BIG), som vil indgå i standardiseret BIS.

Magpie og harlekin rykker op i sjælden variant (standard er revideret ultimo 2014), da der er udstillet det krævede antal dyr og opnået resultater herfor i løbet af 2014, hvor de har været vist som ustandardiserede (med guidestandard).

Ligeledes er der mindre ændringer for skinny og blå, hvor idealet nu beskrives uden hensyntagen til racens specielle udfordringer, i lighed med for alle øvrige racer.

Pelslængden for glathårede korthårsracer beskrives ideelt til 1-2 cm, hvilket ikke tidligere fremgik af standarden. Dette er tilføjet som en generel regel i ordlisten.

Guidestandards kan med fordel tilsendes dommerkomiteen, så de kan tilføjes standarden. Pt. ligger de ofte hos kredse eller udstillingsteams, og det vil være en fordel at få dem samlet et centralt sted. Send dem meget gerne til undertegnede på: e_helgren@yahoo.dk

På dommerkomiteens vegne,

Eva Helgren.