Danmarksmesterskaberne for marsvin er lige om hjørnet. Det afholdes i Fårup lørdag d. 6 april. Alle er velkommen til
at komme og kigge, der er gratis entre.
På DMKs generalforsamling i 2017 blev der vedtaget et forslag omkring udformningen af stamtavlerne; titler skulle
skilles fra navnet i sit eget felt, ligesom det skulle tydeliggøres evt. med fed/kursiv, hvad der var navn kontra
opdrætternavn.
Det har taget lang tid at få implementeret forslaget, da det voldte udfordringer i stambogsprogrammet. Vi er kommet
frem til en løsning, der dog desværre indebærer, at kun den ene del af forslaget kan lade sig gøre i praksis.
Titler vil blive skilt fra navnet, så titlerne fremadrettet kommer ovenover dyrets navn. Denne ændring berører ikke de
marsvin, der allerede er i databasen, men vil kun have effekt på marsvin, der oprettes fremadrettet samt dyr, der
evt. champregistreres eller ændres af anden årsag.
Delen med tydeliggørelse evt. med fed eller kursiv af opdrætternavnet på stamtavlerne kan desværre umiddelbart
ikke lade sig gøre på en uproblematisk måde. Da vi arbejder med en database, er det et programmeringsspørgsmål, og
at programmere ændringen vil betyde for stor risiko for falske positiver – dvs. stamtavler hvor andet end
opdrætternavne markeres, fordi dyret eksempelvis hedder noget, der indgår i et andet opdrætternavn og lignende. Vi
har i samarbejde med vores programmør ikke kunnet finde en tilfredsstillende løsning, hvor dette med sikkerhed
kunne undgåes, og derfor kan denne del af det vedtagne forslag desværre ikke realiseres.