Tørfoder

5% af marsvinets madindtag skal være tørfoder. Det er derfor ikke særlig meget, som de skal have dagligt. 

Vi anbefaler jer at dine tørfoder specifikt lavet til marsvin, og som er i pelleteret form, dvs. ingen müsliblanding, hvor de kan sortere i maden.

Tørfoderet skal være tilsat c-vitamin, da marsvin ikke selv kan producere det, og det er vigtigt for deres helbred. Der skal være cirka 800 mg C-vitamin pr. kg. Læs derfor efter næringsindholdet på poserne.

Hø er den vigtigste og primære del af marsvins foder, da de er pseudo-drøvtyggende stråspisere.

Marsvin skal altid have adgang til hø af god kvalitet, da hø sikrer en god fordøjelse, og at deres tænder slides løbende. Marsvinets tænder vokser hele deres liv, og derfor skal de have mulighed for at slide dem ned ved bl.a. at spise hø og bide i grene.

Grøntsager

15% af marsvinenes foder skal bestå af grøntsager og lidt frugt. 

Hvis du prøver nye grøntsager til dine marsvin af, så sørg for at vænne dem til det langsomt, så du undgår dårlig mave. Introducer marsvinene til nye grøntsager langsomt og giv dem lidt mere hen af vejen.