Udvalgene i foreningen

Se de enkelte udvalg i foreningen her, og hvem der er ansvarlig for dem. Hvis I har en henvendelse specifikt til et udvalg, skriv til mailen nævnt her. Ellers henviser vi til vores kontaktside.

Dommerkomiteen

Formand

dmk-dommerformand@marsvineklub.dk

Dommerkomiteen

Annette Creutzberg
Nete Dietrich
Lene Kristensen
Christina Rørbæk
Christina Jensen
Rikke Breiner
Benedicte Sørensen
Helle Nahmensen (i bero)
Sofie Nygaard
Marianne Nelleman Baun (Aspirant)

Andre udvalg

Indtjekkeransvarlig

Rikke Breiner
Annette Creutzberg
Christina Rørbæk

Kasserer

dmk-kasserer@marsvineklub.dk

Lene S. Kristensen
Mette Jørgensen

Sekretær- og bæreransvarlig

dmk-sekretaer-baerer@marsvineklub.dk

Christina Rørbæk

Udstillingskoordinator

Marianne Nellemann Baun

AT Redaktør

dmk-at@marsvineklub.dk

Gitte Sjørslev

PR

dmk-pr@marsvineklub.dk

Ellen Gormsen

Webmaster

Maja Bonde