Dansk Ruhårs Klub (DRK)

Om specialklubben

DRK er en specialklub under Dansk Marsvineklub, som har fokus på alle marsvineracer, som er betegnet som ruhåret. Formålet med klubben er at udbrede kendskabet til de ruhårede racer.

Ruhåret racer er: Abyssinier, teddy, CH-teddy, skinny og rex.

Se ruhårs opdrættere

Bliv medlem

Kontingentåret løber fra 1/1 til 31/12
Priser: 75 kr. pr. person
Halv pris efter 1/8
Kontingentet indbetales til: Reg. nr. 5479 Kontonr. 3982847

For at få point i pointjagten, der skal kontingentet være registreret på vores konto inden en udstilling.

Udfyld kontaktformularen for at blive medlem af Dansk ruhårsklub.

  DMK Medlemsnummer

  Skriv din besked

  Pointjagter

  Læs mere om pointjagter

  Detaljer omkring pointjagten kan læses i vores vedtægter.

  Senior
  BIS 1 25 point
  BIS 2 20 point
  BIS 3 13 point
  BIS 4 10 point
  BIS 5 7 point
  BIS 6 5 point
  BIS 7 3 point
  BIG 1/BIR 1 15 point
  BIG 2/BIR 2 10 point
  Certifikat 10 point
  Junior  
  BISj 1 15 point
  BISj 2 10 point
  BISj 3 8
  BISj 4 5
  BISj 5+ 2
  BIG jr/BIR jr 1 10
  BIG jr/BIR jr 2 7
  Certifikat 10

  Årets ruhår: Tovdal´s Le Tribute, Lene Friis Jacobsen
  Årets abyssinier: Charlies Finn, Nanna Hegelund
  Årets skinny: Tovdal´s Le Tribute, Lene Friis Jakobsen
  Årets teddy: Crestine´s Lhisa, Sarine Ringheim
  Årets opdrætter: Bellevics Marsvin, Benedicte Botorp

  Årets ruhår: Bluebells Teddiursa, Christina Rørbæk
  Årets abyssinier: Bluebells Teddiursa, Christina Rørbæk
  Årets skinny: Bountylands Charles Charming, Lene Friis Jakobsen
  Årets teddy: 4-ever Little Miss Fatty, Anne Iversen
  Årets opdrætter: 4-ever opdræt, Anne Iversen
  Årets nye udstiller: Birgitte Madsen

  Årets opdrætter: Christina Rørbæk, Bluebells opdræt
  Årets ruhår: DKCH BOB-17 SCH Bluebells Salsa, abyssinier
  Årets Abyssinier: DKCH BOB-17 SCH Bluebells Salsa, Christina Rørbæk – Bluebells opdræt
  Årets teddy: 4-ever Baby Be Mine, Anne Iversen – 4-ever opdræt
  Årets skinny: Bountylands Anakina Sky, Maria Ringø
  Årets nye udstiller: Nanna Hegelund – Charlies opdræt

  Vedtægter

  Vedtægter for Ruhårsklubben

  § 1 Klubbens navn er Dansk Ruhårsklub (DRK) under DMK

  § 2 DMK´s vedtægter og regler skal overholdes

  §3 DRK´s formål er:
  • At varetage ruhårsracernes interesser overfor DMK
  • At afholde specialudstillinger så vidt det er muligt
  • At etablere et godt avlsarbejde avlerne i mellem

  § 4 Racerne under DRK er:
  Abyssinier
  Rex
  Satinteddy
  Skinny
  Teddy
  Sjælden variant: satinabyssinier, satinrex samt CH-teddy

  § 5 Kontingentåret løber fra 1/1 – 31/12.
  • Prisen er 75 kr. pr. udstiller. Sidste frist for indbetaling af kontingent er pr. 31/1, eller efter aftale.
  • Nye medlemmers point tæller først med i pointjagten fra den første udstilling der deltages på efter betaling er registreret.

  § 6 Der oprettes medlemsliste over de betalende medlemmer i DRK og denne opdateres løbende.

  § 7 Der afholdes medlemsmøder efter behov. GF og medlemsmøder skal indkaldes med mindst en måneds varsel i AT.
  Dagsorden vil være som følger:
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Godkendelse af dagsorden
  • Beretning af kontaktperson
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg af kontaktpersoner
  • Eventuelt

  § 8 Der vælges kontaktperson(er) for to år ad gangen. Disse(denne) person(er) varetager DRK´s overordnede interesser og økonomi. Kontaktpersonen skal derfor være myndige. Klubbens økonomi er DMK uvedkommende.

  § 9 Der afholdes pointjagt for DRK´s medlemmer. Sammentællingen laves på baggrund af resultater offentliggjort af kredsene på DMK´s medlemsforum og eller i AT.

  Stk. 1 Årets Pointjagt

  Senior
  BIS 1 25 point
  BIS 2 20 point
  BIS 3 13 point
  BIS 4 10 point
  BIS 5 7 point
  BIS 6 5 point
  BIS 7 3 point
  BIG 1/BIR 1 15 point
  BIG 2/BIR 2 10 point
  Certifikat 10 point
  Junior  
  BISj 1 15 point
  BISj 2 10 point
  BISj 3 8
  BISj 4 5
  BISj 5+ 2
  BIG jr/BIR jr 1 10
  BIG jr/BIR jr 2 7
  Certifikat 10

  Ovennævnte gælder for DMK´s udstillinger samt specialudstillinger.
  Såfremt et ikke medlem udstiller et dyr fra et opdræt der har medlemskab i DRK, tæller eventuelle point fra dette dyr med i jagten.

  Stk 2. På hver udstilling uddeles en roset ( eller lign.) til bedste ruhår og ruhår junior, BIG 1 og BIG jr 1, hvis ikke disse er DRK medlemmer så gives roset til BIG 2 og BIG jr 2 såfremt de er DRK medlemmer. Er ingen medlemmer BIG eller BIG jr deles ingen roset ud.

  Stk. 3 Det er kun medlemmer der står på DRK´s medlemsliste der kan vinde pokaler/rosetter.

  Stk. 4 På baggrund af pointjagten uddeles hvert år en pokal til:
  • Årets ruhårsopdrætter standard (denne titel er intern)

  Stk. 4a
  På baggrund af pointjagten uddeles hvert år en roset til:
  • Årets Ruhår – i godkendte racer (påføres på stamtavlen som SK-årstal)
  • Årets Ruhår – i sjælden variant (påføres på stamtavlen som SKsv-årstal)

  Stk. 5 Hvert år uddeles følgende titler til bedste dyr med minimum en BIS eller BIS junior placering:
  • Årets bedste Teddy
  • Årets bedste Abbyssinier
  • Årets bedste Rex
  • Årets bedste Satinteddy, Satinabbyssinier, Satinrex
  • Årets bedste CH-teddy
  • Årets bedste Skinny

  Stk 6: Der kan ikke tildeles point i pointjagten til Bedste Ustandardiserede, men det dyr der har vundet Bedste Ustandardiserede flest gange gennem et kalenderår, tildeles præmien som Årets Bedste Ustandardiserede. Hvis der er pointlighed vinder A-dyr over B-dyr, ellers må førstepladsen deles. Titlen kan ikke skrives på stambøger eller andet, men er en anerkendelse af DRK-medlemmers arbejde med nye racer.

  Stk 7: Titlen som Årets nye Udstiller tildeles efter skøn det nye medlem. Titlen kan ikke skrives på stambøger eller andet, men er en anerkendelse af nye medlemmers arbejde med racer der hører under klubben.
  Disse titler er interne og registreres ikke på stamtavlen.

  § 10 Ved hver specialudstilling præmieres følgende:
  Bedste ruhår
  Bedste ruhår 2
  Bedste ruhår 3
  Bedste ruhår jr
  Bedste ruhår jr 2
  Bedste abyssinier
  Bedste skinny
  Bedste teddy
  Bedste sjælden variant

  § 11 Regnskabet fremlægges på DMK´s generalforsamling, hvis DMK´s hovedbestyrelse ønsker det.

  § 13 I tilfælde af DRK´s opløsning overgår dennes konto til DMK, hvor den vil ligge til specialklubbens starter op igen iht. DMK´s regler.

  Opdateret 22/2-23.

  Klubansvarlig

  Christina Rørbæk