Dansk Kæledyrs Klub (DKK)

Om specialklubben

DKK blev stiftet i 2002 og har oftest været den største specialklub under Dansk Marsvineklub.

DKK varetager kæledyrsejere- og udstilleres interesser og ønsker at styrke samarbejdet mellem de forskellige opdrættere.

Som medlem af DKK kan man deltage i klubbens pointjagter, deltage på klubbens specialudstillinger og andre arrangementer.

Se kæledyrs opdrættere

Bliv medlem

Kontingentåret løber fra 1/1 til 31/12
Priser:
50 kr. for enkeltmedlem
75 kr. for husstand med samme opdrætternavn

Kontingentet indbetales til:
Reg. nr. 1345 Kontonr. 4475813656

Udfyld kontaktformularen for at blive medlem af Dansk Kæledyrs klub.

  DMK Medlemsnummer

  Skriv din besked

  Pointjagter

  Læs mere om pointjagter

  Point tælles først med i jagten fra den dag kontingentet er indbetalt.
  Betalingen skal ske ved overførsel til DKK’s konto senest én uge før en udstilling, hvis resultaterne for denne udstilling skal tælle med. Vi kontokigger onsdag inden hver udstilling, idet rettidigt indbetalt medlemskontingent bør være registreret på vores konto der.

  DMK har pt. 1-2 udstillinger om året rundt om i Danmark, og vi har udstillingsresultater i elektronisk form tilbage fra 2004. 

  Senior/junior
  BIS 1 12 point
  BIS 2 8 point
  BIS 3 6 point
  BIS 4 + 4 point
  BISJ 1 6 point
  BISJ 2 + 3 point
  1. præmie 2 point
  2. præmie 1 point
  Præmiekort 1 point
  Certifikat 8 point
  Champ certifikat 12 point
  DKKs bedste han/hun 5 point
  DKKs bedste junior 3 point
  Veteran Pointjagt
  BIS 1 15 point
  BIS 2 + 10 point
  Bedste A-dyr 8 point
  1. prænie 5 point
  2. præmie 3 point
  3. + præmie 1 point
  Præmiekort 1 point
  Certifikat 8 point
  Bedste han/hun 8 point
  Opdrætter Pointjagt
  BIS 1 10 point
  BIS 2 + 5 point
  BISJ 1 5 point
  BISJ 2 + 2 point
  1. præmie 3 point
  2. præmie 1 point
  Præmiekort 1 point
  Certifikat 10 point
  Champ certifikat 15 point
  DKKs bedste han/hun 5 point
  DKKs bedste junior 3 point
  Bedste opdrættergruppe 1 20 point
  Bedste opdrættergruppe 2 10 point
  Bedste opdrættergruppe 3 5 point

  Året er ikke omme. Du kan stadig nå at indsamle point 😉

  Årets Veteran

  Bauns Cornflakes Ejet af Rivendalls opdræt

  Årets Opdrætter

  1 Kazoos  Rikke Maria Breiner m. familie
  2 Rivendalls Dorthe Thorup m. familie
  3 Bauns Marianne Baun m. familie
  4 Saturns Lene S Kristensen m. familie
  5 Sweet Leafs Lina Kugge

  Årets Kæledyr

  1 Kazoos Kallisto Ejet af Kazoos
  2 Kazoos I am Groot Ejet af Sweet Leafs
  3 Candyfloss of Rivendall Ejet af Rivendalls
  4 Kazoos Sofus Ejet af Kazoos
  5 Magic 8 Ball of Rivendall Ejet af Rivendalls
  6 Yellow Rose Daisy Ejet af Yellow Rose
  7 Saturns Lille Per Ejet af Saturns
  8 Kazoos Lupus Ejet af Kazoos
  9 Sweet Leafs Ho Ho Ho Ejet af Sweet Leafs
  10 Saturns Teodor Ejet af Saturns

  Vedtægter

  § 1. Klubbens navn er: Dansk Kæledyrs Klub under DMK.
  § 2. DMK’s vedtægter og regler overholdes.
  § 3. DKK’s formål er:

   

  • At varetage kæledyrs ejere, avlere og udstilleres interesser overfor DMK.
  • At afholde specialudstillinger.
  • At etablere et godt avlssamarbejde, opdrættere imellem.
  • At udbygge samarbejdet mellem medlemmerne af Dansk Kæledyrs Klub.
  • At hjælpe Dansk Kældyrs Klubs medlemmer med at højne standarden af udstillede kæledyr.
  § 4 Dansk Kæledyrs Klub er åben for alle medlemmer af DMK uanset alder.
  § 5 De udstillingsklasser der hører under Dansk Kæledyrs Klub er: Kæledyr & Veteran
  § 6 Specialudstillinger kan afholdes efter behov og resultatet tæller med i pointjagten.Pointjagterne fungerer efter flg. satser:

   

  Kæledyrs Pointjagt
  BIS 1 12 point
  BIS 2 8 point
  BIS 3 6 point
  BIS 4 + 4 point
  Bedste senior A-dyr 4 point
  BISJ 1 6 point
  BISJ 2 + 3 point
  Bedste junior A-dyr 2 point
  1. præmie 2 point
  2. præmie 1 point
  Præmiekort 1 point
  Certifikat 8 point
  Champ certifikat 12 point
  DKKs bedste han/hun 5 point
  DKKs bedste junior 3 point
  Veteran Pointjagt
  BIS 1 15 point
  BIS 2 + 10 point
  Bedste A-dyr 8 point
  1. prænie 5 point
  2.. præmie 3 point
  3. + præmie 1 point
  Præmiekort 1 point
  Certifikat 8 point
  Bedste han/hun 8 point
  Opdrætter Pointjagt
  BIS 1 10 point
  BIS 2 + 5 point
  Bedste senior A-dyr 5 point
  BISJ 1 5 point
  BISJ 2 + 2 point
  Bedste junior A-dyr 2 point
  1. præmie 3 point
  2. præmie 1 point
  Præmiekort 1 point
  Certifikat 10 point
  Champ certifikat 15 point
  DKKs bedste han/hun 5 point
  DKKs bedste junior 3 point
  Bedste opdrættergruppe 1 20 point
  Bedste opdrættergruppe 2 10 point
  Bedste opdrættergruppe 3 5 point
  § 7. Generalforsamling afholdes en gang om året.
  Her fremlægges regnskab for det forgangne år og kontaktperson vælges. Afholdes generalforsamlingen ikke, nedlægges specialklubben og eventuelle midler overdrages til DMK. GF og medlemsmøder skal indkaldes med mindst en måneds varsel i AT.Dagsorden er som følger:

   

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Godkendelse af dagsorden.
  4. Beretning af kontaktperson.
  5. Fremlæggelse af regnskab.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af evt. kontaktperson/personer.
  8. Evt.
  § 8 Der vælges kontaktperson(er) hvert år. Vælges der to personer, vælges en hovedkontaktperson, der varetager klubbens kontakt til AT samt pointtælling og den anden kontaktperson fungerer som økonomiansvarlig og varetager klubbens regnskaber. Begge kontaktpersoner skal være myndige.Stk 1) Yderligere kan der udpeges to frivillige af specialklubbens medlemmer til at stille op som faste hjælpere til specialudstillingerne. Disse vælges ligeledes for et år ad gangen.Stk 2) Kontaktperson(er) og faste hjælpere kan få lov til at udstille 5 dyr gratis ved DKK’s specialudstillinger.
  § 9 Regnskabet fremlægges på DMK´s generalforsamling, hvis DMK´s hovedbestyrelse ønsker dette.
  § 10 Der oprettes en medlemsliste over medlemmer af Dansk Kæledyrs Klub, som bliver opdateret efter behov.
  § 11. Der afholdes hvert år pointjagter for årets opdrætter, årets kæledyr og årets veteran.Pointjagtens udregnes efter Dansk Kæledyrsklubs eget pointsystem.Stk. 2: Årligt uddeles der af Dansk Kæledyrs Klub:

   

  • En vandrepokal, en plakette og en roset til årets kæledyr.
  • En vandrepokal, en plakette og en roset til årets veteran.
  • En vandrepokal, en plakette og en roset til årets opdrætter.

  Alle plaketter og rosetter uddeles til evigt eje. Vindes ovenstående vandrepokal 3 år i træk eller 5 år i alt er pokalen til evigt eje.

  Stk.3 Desuden uddeles der ved hver udstilling følgende.

  • En roset til bedst placeret han marsvin over 5 mdr.
  • En roset til bedst placeret hun marsvin over 5 mdr.
  • En roset til bedst placeret ungdyr under 5 mdr.

  Disse præmierosetter uddeles kun til marsvin der har været placeret i enten BIS eller BIS Junior finalerne.

  Stk.4 Det er KUN medlemmer, der står på DKK’s medlemsliste der kan vinde pokalerne og rosetterne.

  § 12 Kontingentåret løber fra 1/1
  – 31/12. Pris: 50 kr. pr. udstiller pr. år og 75 kr. for flere udstillere med samme opdrætternavn under samme husstand. Point tælles først med i jagten fra den dag kontingentet er indbetalt. Betalingen skal ske ved overførsel til DKK’s konto senest én
  uge før en udstilling, hvis resultaterne for denne udstilling skal tælle med.

  Klubansvarlig

  Rikke Breiner
  E-mail: Rikke_breiner@yahoo.dk