Dansk Flerfarvet Klub (DFK)

Om specialklubben

Flerfarvet klubben er for medlemmer af DMK med interesse i de flerfarvede racer.

Formålet med klubben er at udbrede kendskabet til racerne, udbygge samarbejdet imellem opdrætterne og hjælpe nye interesserede så godt som muligt igang.

Som medlem af klubben kan man deltage i klubbens specialudstillinger og være med i pointjagten.

Se flerfarvet opdrættere

Bliv medlem

Kontingentåret løber fra 1/1 til 31/12
Pris: 75 kr. pr. person eller 120 kr. pr. husstand

Kontingentet indbetales til: Reg. nr. 0400 Kontonr 4017077533

For at få point i pointjagten, der skal kontingentet være registreret på vores konto inden en udstilling.

Udfyld kontaktformularen for at blive medlem af Dansk Flerfarvet Klub.

  DMK Medlemsnummer

  Skriv din besked

  Pointjagter

  Læs mere om pointjagter

  Pointjagter fra før 2017 kan findes på DMKs medlemsforum.

  Detaljer omkring pointjagten kan læses i vores vedtægter.

  Senior
  BIS 1 25 point
  BIS 2 20 point
  BIS 3 15 point
  BIS 4 og lavere 10 point
  BIG/BIR 6 point
  BIG 2/BIR3 3 point
  Cert 8 point
  Junior  
  BISj 15 point
  BISJ 2 og lavere 10 point
  BIGj/BIRj 4 point
  BIGj2/BIRj 2 point
  Cert 8 point
  Opdrættergrupper  
  1. plads 15 point
  2. plads 10 point
  3-5. plads 5 point

  Året er ikke omme. Du kan stadig nå at indsamle point 😉

  Bedste flerfarvet: Mascot’s Spotlight
  Bedste flerfarvet sjælden variant: Trym by Lou
  Bedste opdrætter: Mascot’s v. Susan Lindgaard
  Bedste nye udstiller: Katrine Kjøller

  Årets flerfarvet: Bluebells Madonna, Christina Rørbæk
  Årets flerfarvet sjælden variant: Bluebells Cosima, Christina Rørbæk
  Årets bedste ustandardiseret: Highlander’s Jondalar, Christina Rørbæk
  Årets opdrætter: Kappels opdræt, Signe Kappel Egelund
  Årets nye udstiller: Saturns opdræt, Lene S. Kristensen

  Vedtægter

  §1 Klubbens navn er Dansk Flerfarvetklub, forkortet DFK.

  §2 Dansk Marsvineklubs (forkortet DMK) vedtægter og regler overholdes.

  §3 Formålet med klubben er at udbrede kendskabet til de flerfarvede racer, udbygge samarbejdet opdrætterne imellem, samt vejlede og hjælpe nye interesserede i gang så godt som muligt.

  §4 Medlemmer skal være medlem af DMK, eller af en klub ligestillet med denne fx. en svensk marsvineklub. Ved tvivlsspørgsmål om en klub er ligestillet med DMK, rådføres med DMKs bestyrelse. Det er DMKs bestyrelse, som afgør tvivlsspørgsmålet. Medlemsåret følger kalenderåret, og indmeldelse gælder fra den dag kontingentet er betalt. Dvs. at point til pointjagten først tæller fra denne dag. Prisen er 75 kr. pr. udstiller og 120 kr. for flere udstillere med samme opdrætter-navn under samme husstand. Prisen for medlemskab senere end 1/8 er 40 kr. pr. udstiller og 65 kr. for flere udstillere med samme opdrætternavn under samme husstand.

  §5 GF og medlemsmøder afholdes efter behov. Der skal ifølge DMKs regler indkaldes til generalforsamling med en måneds varsel i Agurke Tidende. Det bør tilstræbes at fordele udstillingerne ligeligt mellem Sjælland og Jylland i det omfang det kan lade sig gøre.
  § 5a. Dagsorden er som følger: r:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Godkendelse af dagsorden
  • Beretning fra kontaktperson(er)
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Valg af kontaktpersoner
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

  §6 Der vælges kontaktperson(er) for et år af gangen. Vælges der tre personer, vælges en hovedkontaktperson som varetager klubbens regnskab, kontakt til nye medlemmer og udstillinger. Den anden kontaktperson varetager kontakt til DMK, kontakt til Agurke Tidende, pointjagt og udstillinger. Den tredje varetager klubbens hjemmeside. Hvis en anderledes opgavefordeling ønskes, kan dette aftales, det vigtigste er at alle opgaver varetages. Hovedkontaktpersonen skal være myndig.
  Klubbens økonomi er DMK uvedkommen.

  §7 Pointjagtens point tildeles som følger:
  Senior point
  BIS – 25 point
  BIS2 – 20 point
  BIS3 – 15 point
  BIS4 og lavere –  10 point
  BIG/BIR – 6 point
  BIG2/BIR3 –  3 point
  Cert – 8 point
  Bedste A-dyr – 10 point
  Junior point
  BISj  – 15 point
  BISj2 og lavere – 10 point
  BIGj/BIRj –  4 point
  BIGj2/BIRj2 – 2 point
  Cert – 8 point
  Bedste A-dyr – 10 point
  Note: For både senior og junior gælder at Bedste A-dyr, skal være BIS-placeret.
  Opdrættergrupper
  1. plads – 15 point
  2. plads – 10 point
  3.- 5. plads – 5 point
  §7a Klubben omfatter alle flerfarvede racer i korthåret inkl. de ustandardiserede racer, der naturligt ville høre til klubben når de engang skulle komme i sjælden variant.
  §7b: På hver udstilling uddeles en roset (eller lign.) til bedste flerfarvede og flerfarvede junior, BIG 1 og BIG jr 1, hvis ikke disse er DFK medlemmer så gives roset til BIG 2 og BIG jr 2 såfremt de er DFK medlemmer. Er ingen medlemmer BIG eller BIG jr deles ingen roset ud. I tilfælde af at der både er en BIG 1 og en BIR 1 eller en BIG jr 1 og en BIR jr 1, og ingen placeres i BIS deles der ingen roset ud.

  §8 Der kan ikke tildeles point i pointjagten til Bedste Ustandardiserede, men det dyr der har vundet Bedste Ustandardiserede flest gange gennem et kalenderår, tildeles præmien som Årets Bedste Ustandardiserede. Hvis der er pointlighed vinder A-dyr over B-dyr, ellers må førstepladsen deles. Titlen kan ikke skrives på stambøger eller andet, men er en anerkendelse af DFK-medlemmers arbejde med nye racer.

  §9 Titlen som Årets nye Udstiller tildeles det nye medlem som i årets pointjagt har samlet flest point på både A-dyr og B-dyr. Medlemmer der det foregående år ikke har været med i Dansk Flerfarvetklub, defineres som nye medlemmer. Titlen kan ikke skrives på stambøger eller andet, men er en anerkendelse af nye medlemmers arbejde med racer der hører under klubben.

  §10 I tilfælde af klubbens opløsning går alle likvide midler til DMK på en konto, som skal overgå til en ny klub på et senere tidspunkt.

  Klubansvarlig

  Katrine Maj Kjøller
  E-mail: havanas.marsvin@gmail.com