Dansk Børnedyrs Klub (DBK)

Om specialklubben

Dansk Børnedyrs Klub er for alle børn under 15 år der er medlem af Dansk Marsvineklub

Det koster ikke noget, da det går helt automatisk når man melder sig ind i DMK.

Der afholdes årligt cirka 2 specialudstillinger, henholdsvis Sjælland og Jylland. Udover de almindelige præmier og placeringer, vil der her blive tildelt specialpriser.

Derudover har DBK også sin egen pointjagt.

Se opdrættere

Pointjagter

Læs mere om pointjagter

Der afholdes hvert år en pointjagt om Årets Bedste Børnedyr blandt DBKs medlemmer. Sammentællingen laves på baggrund af offentliggjorte resultater fra årets udstillinger i børnedyrsklasserne og nedenstående pointsatser.

Senior
BIS 1 12 point
BIS 2 8 point
BIS 3 6 point
BIS 4 og lavere 4 point
Cert 8 point
Junior  
BISj 1 5 point
BISj 2 2 point
Cert 8 point

Vedtægter

Navn
§1 Klubbens navn er Dansk Børnedyrsklub under DMK, forkortes DBK.

DMK
§2DMKs vedtægter og regler skal overholdes.

Formål
§3 DBKs formål er at varetage medlemmers interesser overfor DMK samt at styrke børnenes ansvarlighed og interesse overfor marsvin. Derudover at arrangere udstillinger og forskellige aktiviteter til underholdning af medlemmerne ifm. udstillinger.

Medlemskab
§4 Kun DMK- medlemmer under 15 år kan blive medlem af DBK. Der kan udstilles hele det 15. år.

  • 5Medlemskab gælder for ét kalenderår ad gangen og går fra 01/01 til 31/12. Fornyelse af medlemskab sker ved fornyet indbetaling af medlems kontingent til Dansk marsvineklub. Medlemskab gælder først fra den dato kontingent indbetalingen er registreret.
  • 6Kun medlemmer af DBK eller anden nordisk klub kan deltage i de arrangementer og aktiviteter, som DBK står for (specialudstillinger, præmier, pointjagt mv.).
    Stk. 2 På udstillinger er det børnene selv, der skal fremvise deres marsvin for dommeren og ikke forældrene eller andre voksne. Det er tilladt at en voksen hjælper barnet under fremvisningen på dommerbordet, men det er primært børnene som skal være hos dyret.

Hæftelse
§7 DBK hæfter kun for sine forpligtelser med den af DBK til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke DBKs medlemmer eller andre med tilhørsforhold til DBK nogen personlig hæftelse.

Medlemsmøder 
§8 Medlemsmøder afholdes efter behov.

  • 9Hvis medlemsmøder ikke afholdes, lægges ansvaret for DBK under DMKs hovedbestyrelse.

Kontaktperson
§10 Ifm. medlemsmøde hvor der fremlægges regnskab, vælges 1 kontaktperson, som repræsenterer klubben overfor DMK. Denne person skal være myndig. Opgaverne kan uddelegeres, men ansvaret ligger hos kontaktpersonen.

  • 11Hvis der stilles mistillid til kontaktpersonen hvor mindst 10% af foreningen medlemmer begærer det, skal der holdes medlemsmøde på først kommende udstilling, dog mindst med 1 måneds indkaldelses varsel, hvor der evt. vælges ny kontaktperson.
  • 12Hvis DBK ikke har en kontaktperson, lægges ansvaret for DBK under DMKs hovedbestyrelse.

Pointjagter
§13 Der afholdes hvert år en pointjagt om Årets Bedste Børnedyr blandt DBKs medlemmer. Sammentællingen laves på baggrund af offentliggjorte resultater fra årets udstillinger i børnedyrsklasserne og nedenstående pointsatser.

BIS1: 12 point
BIS2: 8 point
BIS3: 6 point
BIS4+: 4 point

BISj: 5 point
BISj2: 2 point

Certifikat: 8 point

 

Præmier 
§14 Ved hver udstilling uddeles 1-2 præmie rosetter til udstillede børnedyr.

  • 15Der uddeles en præmie til årets børnedyr nr. 1, 2 og 3.
  • 16Der kan også uddeles præmier ifm. andre konkurrencer og aktiviteter.

Opløsning af klubben
§18 I tilfældet af, at DBK ikke har en kontaktperson, overgår alle likvide midler til DMK.

Opdateret 29/11-2022

Klubansvarlig

Christina Rørbæk & Ditte Thoft Schmidt
Email: bluebell-75@hotmail.com