Kalender

26-27. september 2020 - Aflyst

Pga. de øgede Covid 19 smittetal,finder vi det ikke forsvarligt at afholde DM. Vi aflyser hermed begge udstillinger i weekenden d. 26.-27/9.
Det er vi selvfølgelig også kede af, men det vigtigste er at vi får passet på hinanden.
Vi har bestemt ikke helt udelukket af afholde et DM 2020 senere på året, når smittetrykket forhåbentligt falder.
Vi satser stadigvæk på at kunne afholde GF, idet vi her vil være en siddende forsamling hvor vi kan holde god afstand til hinanden. Desuden arbejder vi på, at kunne lave en elektronisk mulighed for deltagelse.
Har man ikke mulighed for at deltage, så kan der ekstraordinært stemmes via email indtil torsdagen før dvs senest d.24/9 2020. Det er også muligt at overdrage en fuldmagt til en anden deltager - enten i hånden eller indscannet og sendt på mail. Denne fuldmagt skal indeholde navn, medlemsnummer, dato, underskrift og navnet på den person man overdrager fuldmagten til.
GF vil blive afholdt d. 27/9 klokken 10.00 på adressen: Gemmas Alle 100, 2770 Kastrup

27. september - GF i DMK, Kastrup

Bestyrelsen for Dansk marsvineklub indkalder til generalforsamling.

Dato: d. 27 september 2020
Tid: 10.00 - 14.00
Sted: Gemmas Allé 100, Kastrup

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Eksklusionssager.
 5. Formandens beretning.
 6. Kassererens beretning.
 7. Budget.
 8. Stambogskontorets beretning.
 9. Øvriges beretning.
 10. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen på det beløb, der skal udbetales til kredsene.
 11. Valg af 4 stemmetællere.
 12. Indkomne forslag.
 13. Valg til bestyrelsen.
 14. Valg af 1-2 regnskabskontrollanter og 1-2 suppleanter. (jvf stk6)
 15. Eventuelt.

På valg er formand, 2 menige medlemmer og 2 suppleanter.

- Opstilling til bestyrelsen skal sendes til dmk-bestyrelse@marsvineklub.dk senest 15/8-2020.

- Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til dmk-bestyrelse@marsvineklub.dk senest 15/8-2020.

- Forslag, opstillinger samt stemmeseddel vil være i Agurke Tidende for september måned.

31. oktober 2020 - Udstilling, Sjælland

Kreds 1 inviterer til enkelt burløs udstilling
Adresse: Stengård Skole, Triumfvej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Dommere: Nete Dietrich, Cathrine Slangerup og Christina Rørbæk

Sidste tilmelding: 24/10

Hent invitationen HER

Følg med på Facebook

14. november 2020 - Udstilling, Horsens

Mere information kommer

Følg med på Facebook

12. december 2020 - Udstilling, Sjælland

Mere information kommer

Følg med på Facebook

9. januar 2021 - Udstilling, Sjælland

Mere information kommer

Følg med på Facebook

27. februar 2021 - Udstilling, Sjælland

Mere information kommer

Følg med på Facebook

13. marts 2021 - Udstilling, Horsens

Mere information kommer

Følg med på Facebook

27. marts 2021 - Udstilling, Sjælland

Mere information kommer

Følg med på Facebook

15. maj 2021 - Udstilling, Sjælland

Mere information kommer

Følg med på Facebook

29-30. maj 2021 - Udstilling, Horsens - DM

Adresse: Bankagerskolen, Bankagervej 99, 8700 Horsens

Mere information kommer

Følg med på Facebook

12. juni 2021 - Udstilling, Horsens

Mere information kommer

Følg med på Facebook

28. august 2021 - Udstilling, Sjælland

Mere information kommer

Følg med på Facebook

25-26. september 2021 - NM, Sjælland

Mere information kommer

Følg med på Facebook

6. november 2021 - Udstilling, Horsens

Mere information kommer

Følg med på Facebook

27. november 2021 - Udstilling, Sjælland

Mere information kommer

Følg med på Facebook

15. januar 2022 - Udstilling, Horsens

Mere information kommer

Følg med på Facebook

Print Friendly, PDF & Email