DRKs vedtægter

§ 1 Klubbens navn er Dansk Ruhårsklub (DRK) under DMK

§ 2 DMK ́s vedtægter og regler skal overholdes

§3 DRK ́s formål er:

 • At varetage ruhårsracernes interesser overfor DMK
 • At afholde specialudstillinger så vidt det er muligt
 • At etablere et godt avlsarbejde avlerne i mellem

§ 4 Racerne under DRK er: Abyssinier Rex Satinteddy Skinny Teddy Sjælden variant: satinabyssinier, satinrex samt CH-teddy

§ 5 Kontingentåret løber fra 1/1 – 31/12.

 • Prisen er 75 kr. pr. udstiller og 120 kr. for flere udstillere med samme opdrætter-navn under samme husstand. Prisen for medlemskab senere end 1/8 er 40 kr. pr. udstiller og 65 kr. for flere udstillere med samme opdrætternavn under samme husstand. Sidste frist for indbetaling af kontingent er pr. 31/1.
 • Nye medlemmers point tæller først med i pointjagten fra den første udstilling der deltages på efter betaling er registreret.

§ 6 Der oprettes medlemsliste over de betalende medlemmer i DRK og denne opdateres løbende.

§ 7 Der afholdes medlemsmøde efter behov, dog min hvert 3. år, i forbindelse med årets første udstilling, med valg af ny(e) kontaktperson(er), her fremlægges regnskab for de forgangne år. Der kan vælges op til to kontaktpersoner (min én), gerne fra hver sin landsdel (Jylland/Fyn/Sjælland) således at begge landsdele bliver tilgodeset i forbindelse med specialudstillinger. Såfremt der ikke afholdes medlemsmøder nedlægges DRK. Medlemsmøder skal indkaldes med mindst en måneds varsel i AT. Dagsorden vil være som følger:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Beretning af kontaktperson
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg af kontaktpersoner
 • Eventuelt

§ 8 Der vælges kontaktperson(er) for to år ad gangen. Disse(denne) person(er) varetager DRK ́s overordnede interesser og økonomi. Kontaktpersonen skal derfor være myndige. Klubbens økonomi er DMK uvedkommende.

§ 9 Der afholdes pointjagt for DRK ́s medlemmer. Sammentællingen laves på baggrund af resultater offentliggjort af kredsene på DMK ́s medlemsforum og eller i AT.

Stk. 1 Årets Pointjagt

Senior dyr – Pointjagt
Bedste A-dyr (min. BIS-placeret, såfremt intet seniordyr går det til bedst BISJ) 10
BIS 1 25
BIS 2 20
BIS 3 – 13
BIG 1 15
BIG 2 10
Certifikat 10
Championat 20
Junior dyr – Pointjagt
BIS jr 1 15
BIS jr 2 10
BIS jr 3 – 8
BIG jr 1 10
BIG jr 2 7
Certifikat 10

Ovennævnte gælder for DMK ́s udstillinger samt specialudstillinger.
Såfremt et ikke medlem udstiller et dyr fra et opdræt der har medlemskab i DRK, tæller eventuelle point fra dette dyr med i jagten.

Stk 2. På hver udstilling uddeles en roset ( eller lign.) til bedste ruhår og ruhår junior, BIG 1 og BIG jr1, hvis ikke disse er DRK medlemmer så gives roset til BIG 2 og BIG jr 2 såfremt de er DRK medlemmer. Er ingen medlemmer BIG eller BIG jr deles ingen roset ud.

Stk. 3 Det er kun medlemmer der står på DRK ́s medlemsliste der kan vinde pokaler/rosetter. Stk. 4 På baggrund af pointjagten uddeles hvert år en pokal til:

Årets ruhårsopdrætter standard og sjælden variant (denne titel er intern) Stk. 4aPå baggrund af pointjagten uddeles hvert år en roset til:

 • Årets Ruhår – i godkendte racer (påføres på stamtavlen som SK-årstal)
 • Årets Ruhår – i sjælden variant (påføres på stamtavlen som SKsv-årstal)

Stk. 5 Hvert år uddeles følgende titler til bedste dyr med minimum en BIS eller BIS junior placering:

 • Årets bedste Teddy
 • Årets bedste Abbyssinier
 • Årets bedste Rex
 • Årets bedste Satinteddy, Satinabbyssinier, Satinrex
 • Årets bedste CH-teddy
 • Årets bedste Skinny

Stk 6: Der kan ikke tildeles point i pointjagten til Bedste Ustandardiserede, men det dyr der har vundet Bedste Ustandardiserede flest gange gennem et kalenderår, tildeles præmien som Årets Bedste Ustandardiserede. Hvis der er pointlighed vinder A-dyr over B-dyr, ellers må førstepladsen deles. Titlen kan ikke skrives på stambøger eller andet, men er en anerkendelse af DRK-medlemmers arbejde med nye racer.

Stk 7: Titlen som Årets nye Udstiller tildeles det nye medlem som i årets pointjagt har samlet flest point på både A-dyr og B-dyr. Medlemmer der det foregående år ikke har været med i DRK defineres som nye medlemmer. Titlen kan ikke skrives på stambøger eller andet, men er en anerkendelse af nye medlemmers arbejde med racer der hører under klubben.Disse titler er interne og registreres ikke på stamtavlen.

§ 10 Regnskabet fremlægges på DMK ́s generalforsamling, hvis DMK ́s hovedbestyrelse ønsker det.

§ 11 I tilfælde af DRK ́s opløsning overgår dennes konto til DMK, hvor den vil ligge til specialklubbens starter op igen iht. DMK ́s regler. Godkendt på generalforsamlingen d. 8/9-2018.