Vedtægter

OBS
Vi gør opmærksom på at vedtægterne på siden er en kende forældede – de nye og opdaterede vedtægter kommer snarest!

Sidst revideret 29. januar 2011

§ 1. Klubbens navn er: Dansk Kæledyrs Klub under DMK.
§ 2. DMK’s vedtægter og regler overholdes.
§ 3. DKK’s formål er:

 • At varetage kæledyrs ejere, avlere og udstilleres interesser overfor DMK.
 • At afholde specialudstillinger.
 • At etablere et godt avlssamarbejde, opdrættere imellem.
 • At udbygge samarbejdet mellem medlemmerne af Dansk Kæledyrs Klub.
 • At hjælpe Dansk Kældyrs Klubs medlemmer med at højne standarden af udstillede kæledyr.
§ 4 Dansk Kæledyrs Klub er åben for alle medlemmer af DMK uanset alder.
§ 5 De udstillingsklasser der hører under Dansk Kæledyrs Klub er: Kæledyr & Veteran
§ 6 Specialudstillinger kan afholdes efter behov og resultatet tæller med i pointjagten.Pointjagterne fungerer efter flg. satser:

Kæledyrs Pointjagt
BIS 1 12 point
BIS 2 8 point
BIS 3 6 point
BIS 4 + 4 point
Bedste senior A-dyr 4 point
BISJ 1 6 point
BISJ 2 + 3 point
Bedste junior A-dyr 2 point
1. præmie 2 point
2. præmie 1 point
Præmiekort 1 point
Certifikat 8 point
Champ certifikat 12 point
DKKs bedste han/hun 5 point
DKKs bedste junior 3 point
Veteran Pointjagt
BIS 1 15 point
BIS 2 + 10 point
Bedste A-dyr 8 point
1. prænie 5 point
2.. præmie 3 point
3. + præmie 1 point
Præmiekort 1 point
Certifikat 8 point
Bedste han/hun 8 point
Opdrætter Pointjagt
BIS 1 10 point
BIS 2 + 5 point
Bedste senior A-dyr 5 point
BISJ 1 5 point
BISJ 2 + 2 point
Bedste junior A-dyr 2 point
1. præmie 3 point
2. præmie 1 point
Præmiekort 1 point
Certifikat 10 point
Champ certifikat 15 point
DKKs bedste han/hun 5 point
DKKs bedste junior 3 point
Bedste opdrættergruppe 1 20 point
Bedste opdrættergruppe 2 10 point
Bedste opdrættergruppe 3 5 point
§ 7. Generalforsamling afholdes en gang om året.
Her fremlægges regnskab for det forgangne år og kontaktperson vælges. Afholdes generalforsamlingen ikke, nedlægges specialklubben og eventuelle midler overdrages til DMK. GF og medlemsmøder skal indkaldes med mindst en måneds varsel i AT.Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Beretning af kontaktperson.
 5. Fremlæggelse af regnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af evt. kontaktperson/personer.
 8. Evt.
§ 8 Der vælges kontaktperson(er) hvert år. Vælges der to personer, vælges en hovedkontaktperson, der varetager klubbens kontakt til AT samt pointtælling og den anden kontaktperson fungerer som økonomiansvarlig og varetager klubbens regnskaber. Begge kontaktpersoner skal være myndige.Stk 1) Yderligere kan der udpeges to frivillige af specialklubbens medlemmer til at stille op som faste hjælpere til specialudstillingerne. Disse vælges ligeledes for et år ad gangen.Stk 2) Kontaktperson(er) og faste hjælpere kan få lov til at udstille 5 dyr gratis ved DKK’s specialudstillinger.
§ 9 Regnskabet fremlægges på DMK´s generalforsamling, hvis DMK´s hovedbestyrelse ønsker dette.
§ 10 Der oprettes en medlemsliste over medlemmer af Dansk Kæledyrs Klub, som bliver opdateret efter behov.
§ 11. Der afholdes hvert år pointjagter for årets opdrætter, årets kæledyr og årets veteran.Pointjagtens udregnes efter Dansk Kæledyrsklubs eget pointsystem.Stk. 2: Årligt uddeles der af Dansk Kæledyrs Klub:

 • En vandrepokal, en plakette og en roset til årets kæledyr.
 • En vandrepokal, en plakette og en roset til årets veteran.
 • En vandrepokal, en plakette og en roset til årets opdrætter.

Alle plaketter og rosetter uddeles til evigt eje. Vindes ovenstående vandrepokal 3 år i træk eller 5 år i alt er pokalen til evigt eje.

Stk.3 Desuden uddeles der ved hver udstilling følgende.

 • En roset til bedst placeret han marsvin over 5 mdr.
 • En roset til bedst placeret hun marsvin over 5 mdr.
 • En roset til bedst placeret ungdyr under 5 mdr.

Disse præmierosetter uddeles kun til marsvin der har været placeret i enten BIS eller BIS Junior finalerne.

Stk.4 Det er KUN medlemmer, der står på DKK’s medlemsliste der kan vinde pokalerne og rosetterne.

§ 12 Kontingentåret løber fra 1/1
– 31/12. Pris: 50 kr. pr. udstiller pr. år og 75 kr. for flere udstillere med samme opdrætternavn under samme husstand. Point tælles først med i jagten fra den dag kontingentet er indbetalt. Betalingen skal ske ved overførsel til DKK’s konto senest én
uge før en udstilling, hvis resultaterne for denne udstilling skal tælle med.