Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter DFK 2019Vedtægter for Dansk Flerfarvetklub – specialklub under Dansk Marsvineklub

§1 Klubbens navn er Dansk Flerfarvetklub, forkortet DFK.

§2 Dansk Marsvineklubs (forkortet DMK) vedtægter og regler overholdes.

§3 Formålet med klubben er at udbrede kendskabet til de flerfarvede racer, udbygge samarbejdet opdrætterne imellem, samt vejlede og hjælpe nye interesserede i gang så godt som muligt..

§4 Medlemmer skal være medlem af DMK, eller af en klub ligestillet med denne fx. en svensk
marsvineklub. Ved tvivlsspørgsmål om en klub er ligestillet med DMK, rådføres med DMKs bestyrelse. Det er DMKs bestyrelse, som afgør tvivlsspørgsmålet.
Medlemsåret følger kalenderåret, og indmeldelse gælder fra den dag kontingentet er betalt. Dvs. at point til pointjagten først tæller fra denne dag.
Prisen er 75 kr. pr. udstiller og 120 kr. for flere udstillere med samme opdrætter-navn under samme husstand. Prisen for medlemskab senere end 1/8 er 40 kr. pr. udstiller og 65 kr. for flere udstillere med samme opdrætternavn under samme husstand.

§5 Medlemsmøder afholdes efter behov. Generalforsamling skal afholdes på første udstilling i nyt kalenderår. Der skal ifølge DMKs regler indkaldes til generalforsamling med en måneds varsel i Agurke Tidende.Det bør tilstræbes at fordele udstillingerne ligeligt mellem Sjælland og Jylland i det omfang det kan lade sig gøre.
§5a Dagsorden er som følger:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Godkendelse af dagsorden
  • Beretning fra kontaktperson(er)
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Valg af kontaktpersoner
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

§6 Der vælges kontaktperson(er) for et år af gangen. Vælges der tre personer, vælges en hovedkontaktperson som varetager klubbens regnskab, kontakt til nye medlemmer og udstillinger. Den anden kontaktperson varetager kontakt til DMK, kontakt til Agurke Tidende, pointjagt og udstillinger. Den tredje varetager klubbens hjemmeside. Hvis en anderledes opgavefordeling ønskes, kan dette aftales, det vigtigste er at alle opgaver varetages. Hovedkontaktpersonen skal være myndig.
Klubbens økonomi er DMK uvedkommen.

§7 Pointjagtens point tildeles som følger:
Senior point
BIS 25 point
BIS2 20 point
BIS3 15 point
BIS4 og lavere 10 point
BIG 6 point
BIG2 3 point
cert 8 point
Bedste A-dyr 10 point
Junior point
BISj 15 point
BISj2 og lavere 10 point
BIGj 4 point
BIGj2 2 point
cert 8 point
Bedste A-dyr 10 point
Note: For både senior og junior gælder at Bedste A-dyr, skal være BIS-placeret.
Opdrættergrupper
1. plads 5 point
2. plads 3 point
3.- 5. plads 1 point
§7a Klubben omfatter alle flerfarvede racer i korthåret inkl. de ustandardiserede racer, der naturligt ville høre til klubben når de engang skulle komme i sjælden variant.
§7b På hver udstilling uddeles en roset ( eller lign.) til bedste flerfarvede og flerfarvede junior, BIG 1 og BIG jr 1, hvis ikke disse er DFK medlemmer så gives roset til BIG 2 og BIG jr 2 såfremt de er DFK medlemmer. Er ingen medlemmer BIG eller BIG jr deles ingen roset ud.

§8 Der kan ikke tildeles point i pointjagten til Bedste Ustandardiserede, men det dyr der har vundet Bedste Ustandardiserede flest gange gennem et kalenderår, tildeles præmien som Årets Bedste Ustandardiserede. Hvis der er pointlighed vinder A-dyr over B-dyr, ellers må førstepladsen deles. Titlen kan ikke skrives på stambøger eller andet, men er en anerkendelse af DFK-medlemmers arbejde med nye racer.

§9 Titlen som Årets nye Udstiller tildeles det nye medlem som i årets pointjagt har samlet flest point på både A-dyr og B-dyr. Medlemmer der det foregående år ikke har været med i Dansk Flerfarvetklub, defineres som nye medlemmer. Titlen kan ikke skrives på stambøger eller andet, men er en anerkendelse af nye medlemmers arbejde med racer der hører under klubben.

§10 I tilfælde af klubbens opløsning går alle likvide midler til DMK på en konto, som skal overgå til en ny klub på et senere tidspunkt.

Sidst revideret i forbindelse med generalforsamling 12. januar 2019, Lyngby

Hent vedtægter som pdf