Vedtægter

§ 1

Klubbens navn er Dansk Cuy klub (DCK) under DMK

§ 2

DMK´s vedtægter og regler skal overholdes

§3

DCK´s formål er:

 • At informere om racen cuy
 • At afholde specialudstillinger så vidt det er muligt
 • At etablere et godt avlsarbejde avlerne i mellem

§ 5

Kontingentåret løber fra 1/1 – 31/12.

 • Prisen er 75 kr. pr. udstiller og 120 kr. for flere udstillere med samme opdrætter-navn under samme husstand. Prisen for medlemskab senere end 1/8 er 40 kr. pr. udstiller og 65 kr. for flere udstillere med samme opdrætternavn under samme husstand.
 • Nye medlemmers point tæller først med i pointjagten fra den første udstilling der deltages på efter betaling er registreret.

§ 6

Der oprettes medlemsliste over de betalende medlemmer i DCK og denne opdateres løbende.

§ 7

Der afholdes generalforsamling hvert år, i forbindelse med årets første udstilling, med valg af ny(e) kontaktperson(er), her fremlægges regnskab for de forgangne år. Der kan vælges op til to kontaktpersoner (min en), gerne fra hver sin landsdel (Jylland/Fyn/Sjælland) således at begge landsdele bliver tilgodeset i forbindelse med specialudstillinger. Såfremt der ikke afholdes generalforsamling nedlægges DCK. Der afholdes medlemsmøder efter behov. GF og medlemsmøder skal indkaldes med mindst en måneds varsel i AT.

Dagsorden vil være som følger:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Beretning af kontaktperson
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg af kontaktpersoner
 • Eventuelt

§ 8

Der vælges kontaktperson(er) for et år ad gangen. Disse(denne) person(er) varetager DCK´s overordnede interesser og økonomi. Kontaktpersonen skal derfor være myndige. Klubbens økonomi er DMK uvedkommende.

§ 9

Der afholdes pointjagt for DCK´s medlemmer. Sammentællingen laves på baggrund af resultater offentliggjort af kredsene på DMK´s medlemsforum og eller i AT.
Da cuy bliver udstillet som ustandardiseret på DMK’s officielle udstillinger vil pointsystemet være som følgende:

Stk 1. Årets pointjagt

Bedste cuy senior – 25 point
Bedste cuy junior – 15 point
A-dyr – 8 point

Stk 2. Special priser

Mest tamme – 20 point
Tungeste han – 10 point
Tungeste hun – 10point
Såfremt et ikke-medlem udstiller et dyr fra et opdræt der har medlemskab i DCK, tæller eventuelle point fra dette dyr med i jagten.

Stk. 3

Det er kun medlemmer der står på DCK´s medlemsliste der kan vinde pokaler/rosetter.

Stk. 4

På baggrund af pointjagten uddeles hvert år en roset og/eller pokal til:

 • Årets cuy opdrætter
 • Årets cuy

Disse titler er interne og registreres ikke på stamtavlen.

§ 10

Regnskabet fremlægges på DMK´s generalforsamling, hvis DMK´s hovedbestyrelse ønsker det.

§ 12

I tilfælde af DCK´s opløsning overgår dennes konto til DMK, hvor den vil ligge til specialklubben starter op igen iht. DMK´s regler.

Albertslund 19. januar 2019