Referat for onlinemøde i HB afholdt d. 22 januar 2023

Læs på PDF

Opdatering på udstillingsbure: Ellen har afhentet de sidste bure i Jylland og er bragt til Sjælland.

Der debatteres hvorvidt vi skal fortsætte med at benytte bure til DM. Der stilles forslag om at det kan være frivilligt at benytte bure til DM, men at der opsættes 40 bure som man kan tilmelde sig, hvis man ønsker at benytte bure. Fyldes de ikke op trækkes der lod blandt udstillerne, for PR-værdien. Yderligere er der forslag om at det kunne være billigere for de udstillere der ønsker at benytte bure. 1. år vil blive på forsøgsordning, hvor det vil være frivilligt om man ønsker at benytte dem. Dette skal rettes i vedtægterne.

Dette leder videre til hvad skal der ske med dem vi allerede har. Salg kunne være en mulighed, men vil tage lang tid. Dem der er hentet, er dog i meget bedre stand og ens i forhold til vores ”gamle” bure. De skal derfor byttes ud.

Hvis de bure vi har smides ud/sælges/afskaffes skal vi stadig bruge bure til NM. Hertil snakkes om vi kan forhøre os hos kaninavlerforeningen og leje bure af dem. Dette skal undersøges nærmere, og gerne med priser for leje så vi kan se hvad det koster kontra leje af opbevaringsrum. Derudover snakkes der om kreds vest skal overtage nogle af dem.

DM: Kreds 1 har booket lokaler 13 maj. Der er ønske om en 1-dags enkeltudstilling. Så er der mere tid til at snakke sammen, og energien kan bruges på frokost, pynt og lign. Der snakkes om hvorvidt man kunne starte bedømmelserne senere, så dem der kommer langvejs fra har mulighed for at tage færgen.

Købskontrakt: Denne sendes afsted til Webmaster.

Ny tilmeldingsseddel: Katrine retter de sidste ting og indsender til webmaster.

Der er snak om at de nordiske lande, skal gå sammen om at holde en udstilling samme lokation, samtidig så man kan nå at få en nordic champ. Herved får man også et større nordisk samarbejde.