Ekstraordinær online generalforsamling d. 20 marts

Læs på PDF

Ekstraordinær online generalforsamling d. 20 marts 2022  Dagsorden:  

1) Valg af dirigent  2) Valg af referent  3) Kasserens beretning  4) Godkendelse af budget   5) Valg af 1 suppleant  6) Eventuelt 

1. Benedicte er valgt som dirigent.  Der er indkaldt Rettidigt. 

2. Katrine er valgt som referent. 

3. Kasserens beretning for regnskabet 2020/2021  Der har været en indtægt på ca. 60.000 kr og en udgift på ca. 95.000 kr, hvilket giver en afvigelse på ca. 35.000 kr for året. Dette skyldes at der har været en forlængelse af regnskabsåret på 3‐4  måneder. Derved er indtægterne fra stambogen og indtægterne for medlemmerne forhøjede.   På udstillingerne er der kommet et lille overskud.  Der var budgetteret med en IT‐opgradering. Disse penge er ikke blevet brugt, da IT‐opgraderingen  ikke er iværksat endnu.  Derudover har der været lav udgift til PR‐arrangementer, da det har stået meget stille pga. Corona.  

4. Godkendelse af budget for 2021/2022.   Da det er en ekstraordinær GF, og vi derfor allerede er inde i regnskabsåret, kigges der på et  revideret budgettet. Her forhøjes bidraget til kredsene, da der nu er flere kredse og opstart af dem.   DM stod til at være en udgift på 7000 kr og sættes nu til 3000 kr, da der har været indtægt på den  sidst afholdte.   Der er tilsidesat 25.000 kr til IT‐opgradering. Denne er overført fra det foregående år, da IT‐ opgraderingen ikke blev igangsat der.  Den afholdte NM ændres til 29.000 kr, da der blev brugt mere end der oprindeligt budgetteret.   Benedicte ønsker at der afsættes mere til PR‐arrangementer, da der blandt andet er udgifter til  pavilloner på fx Roskilde dyrskue. Samtidig er der igangsat revidering af vores PR‐materiale, så der  skal trykkes nyt, når dette er færdigt. Denne ønskes hævet til 10.000 kr fra 8.000 kr.   Ændringer i budget til DM, bidrag til kredsene, IT‐opgradering og NM godkendes.   Der ønskes at give bidrag til den Ukrainske marsvineklub, så de kan hjælpe deres medlemmer. Der  står pr. dags dato 220.000 kr på vores konto. Vi mener derfor at der kan budgetteres med 20.000 kr  til donation.   Budgettet godkendes.  

5. Christina Rørbæk opstiller som suppleant og vælges.  

6. Intet på eventuelt.