Online møde d. 4 december 2022

Læs på PDF

Mødet startes ud med at der gives en kort introduktion og velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Der er foreslået at vi i DMK kan lave en købskontrakt til fri benyttelse ved salg/køb af dyr, så både køber og sælger er enige om hvad der er aftalt og hvad der evt. følger med dyret ved salg.

Der snakkes om hvordan vi kan udbrede uddelingen af prøvemedlemskaber. Der er foreslået at afholde konkurrence, men dette finder vi ikke optimalt da det kan give en klar fordel til opdrætter som sælger mange dyr. Vi bliver dog enige om fremover at tage dem med på udstillingerne, så de kan ligge fremme. Derudover snakkes om varigheden på prøvemedlemskaberne og at det hurtigt bliver kort tid hvis det først uddeles i september så fremover vil prøvemedlemskaber uddelt efter den 1. september være gældende året ud og det efterfølgende år. Yderligere kunne der være ét generelt dokument med prøvemedlemskab, viden om hvordan marsvin holdes og købskontrakten.

I forhold til indtjek af transitdyr snakkes der om hvorvidt vi kan muliggøre at de kan afleveres senere på dagen. Der forslås at der kan bookes et tidspunkt man kommer på, så vi kan aftale med en indtjekker at de står klar. Derudover skal der gøres opmærksom på at der kan forekomme ventetid, da vi ikke kan forvente at indtjekkeren smider alt hvad de har i hænderne. Der diskuteres yderligere om vi kan gøre som i Sverige hvor transitdyr ikke tjekkes ind. Imod dette nævnes der at nogen skal tjekke om dyrene har vand, mad osv, og derved let kan blive udsat for eventuel smitbar sygdom. Vi bliver enige om at vi ikke kan tage denne beslutning her. Dog aftales at man fremover kan aflevere transitdyr midt på dagen, såfremt det er aftalt med arrangørerne på forhånd.