Dommerudvalg

Dommerudvalget består af alle DMKs aktive dommere – se listen HER
Og derudover Claus Füssel (Konsulent)


§ 39. Dommerudvalget består af alle aktive dommere og aspiranter i DMK. Disse kan ikke samtidig besidde en betroet post (se §4. stk. 6) i en konkurrende dansk klub/forening.
stk 1. Man træder først ind den dag man har bestået prøven.

§ 40.

  1. Dommerudvalgets formål er at uddanne dommere
  2. Behandle dommerklager, over danske dommere
  3. Indstille til bestyrelsen om godkendelse af racer
  4. Modtage henvendelser vedr. race/farve problematik omhandlende standard
  5. Opdatere standarden, forslag fra genetik personer og special klubberne, kan bruges
  6. Der afholde et antal møder om året, men der skal aflægges referat til hovedbestyrelsen
  7. Sørge for ændringer i udstillingsreglement
  8. Sørge for ændringer i dommeruddannelse og dommerreglement

§ 41. Dommerudvalg vælger selv hovedkontakt person hvert anden år, i lige år.
Stk 1: Udvalget vælger selv ansvarlige for de enkelte ting, dommer uddannelse, standart og udstillingsreglement

§ 42. Udstillingsreglement kan kun ændres af andre end dommerudvalg, ved at stille forslag til GF og hvis det vedtages jvf §30

Print Friendly, PDF & Email