6. januar 2017

Nyt fra dommerkomiteen

“I bestræbelserne på at bibeholde og løbende forbedre kvaliteten af vores udstillingsdyr, ønsker dommerkomiteen at stramme lidt op på muligheden for at få certer fra og med 1.1.17.
Gennem de seneste år er det blevet meget let at opnå, selv med utilstrækkeligt trimmede og mindre godt forberedte dyr, ligesom der har været set let på standardrelaterede “fejl”. Således er kvaliteten dalet, hvis vi sammenligner os med øvrige klubber herhjemme, såvel som i udlandet.

Vi ønsker at leve bedst muligt op til med den gældende standard og vil derfor gerne opfordre til, at man eksempelvis bruger den nødvendige tid på at gøre sit dyr udstillingsparat, da vi fremover vil være lidt mere “strikse” med uddelingen af certer, ikke mindst hvor udstilleren forberedelsesmæssigt selv kan bidrage dertil”.

Vi vil naturligvis til enhver tid se på helheden, ganske som hidtil”.

30. oktober

Nyt fra dommerkomiteen:

Dispensationsansøgninger

Der er, som mange bekendt, i dag mulighed for at søge dispensation til dommere, som ikke automatisk er godkendt via hjemlandets standard (som eks. Sverige, Norge samt NCC og SCC i England). Muligheden for sådanne dispensationer anvendes i vidt omfang pt., hvorfor vi finder det relevant at gøre opmærksom på de generelle retningslinier desangående.

Dispensation kan søges via dommerkomiteen ved henvendelse til formanden (e_helgren@yahoo.dk). Vi vil for god ordens skyld gerne indskærpe god praksis omkring disse ansøgninger. Af åbenlyse årsager bør man naturligvis sørge for, at en dispensation er i hus, før man inviterer pågældende dommer, så man ikke sidenhen er nødt til at framelde denne igen. Vi vil i dommerkomiteen bestræbe os på, at dispensationssvar gives indenfor ca. 1 uge.

Når man ansøger om en ikke tidligere anvendt dommer, vil det speede processen væsentligt op, såfremt man lige gør sig den ulejlighed at sikre sig, at de er allround godkendt i hjemlandet og samtidig må man meget gerne spørge om erfaring.

Man kan i dag ansøge om udenlandske dommere i racedyr og evt. også få dispensation til at bruge disse i kæledyr (dog kun såfremt hjemlandet har en egentlig kæledyrsuddannelse). I børnedyr SKAL det fortsat være en dansk eller nordisk dommer, således at børnene forstår sproget.

Vi opfordrer naturligvis til, at man anvender DMK´s egne dommere i så udstrakt grad, at disse bibeholder deres grundlæggende erfaring, og vi fortsat har mulighed for at uddanne flere. Såfremt man ønsker at anvende dommere “over broen” er der mulighed for at søge tilskud til transport hos hovedbestyrelsen. Dermed kan omkostninger for DMK´s egne dommere fortsat holdes på et niveau under udenlandske.

For god ordens skyld gør vi også lige opmærksom på, at dommerkomiteen er ansvarlig for behandling af sager, som vedrører såvel egne som dommere udefra. Det være sig spørgsmål vedrørende eller fra disse, såvel som klager.

7. august 2015

Vi har fået nyt design – det vil sige at mange sider har skiftet adresse, sådan at de gamle links ikke virker længere.

13. juli 2015

Der er kommet lidt rettelser i blanketterne til stambogsføring.
En mindre ændring i blanketterne til kuld og enkelte, hvor eksemplerne ikke viste fremsendelse pr. mail/post.
Blanketten til udenlandske dyr har fået tilføjet valget mellem mail eller post.

Lina Kugge
Webmaster