Aflysning af DM.. indtil videre

Pga. de øgede Covid 19 smittetal,finder vi det ikke forsvarligt at afholde DM. Vi aflyser hermed begge udstillinger i weekenden d. 26.-27/9.
Det er vi selvfølgelig også kede af, men det vigtigste er at vi får passet på hinanden.
Vi har bestemt ikke helt udelukket af afholde et DM 2020 senere på året, når smittetrykket forhåbentligt falder.
Vi satser stadigvæk på at kunne afholde GF, idet vi her vil være en siddende forsamling hvor vi kan holde god afstand til hinanden. Desuden arbejder vi på, at kunne lave en elektronisk mulighed for deltagelse.
Har man ikke mulighed for at deltage, så kan der ekstraordinært stemmes via email indtil torsdagen før dvs senest d.24/9 2020. Det er også muligt at overdrage en fuldmagt til en anden deltager – enten i hånden eller indscannet og sendt på mail. Denne fuldmagt skal indeholde navn, medlemsnummer, dato, underskrift og navnet på den person man overdrager fuldmagten til.
GF vil blive afholdt d. 27/9 klokken 10.00 på adressen: Gemmas Alle 100, 2770 Kastrup

Opdrætterfolder

Da vi oftere og oftere får klager over at opdrættere ikke overholder at få leveret stamtavle senest 8 uger efter overdragelsen af marsvinet, ser vi os i HB nødsaget til at indføre sanktioner for at få strammet op på dette.
HB vil derfor kunne godkende at stambogen laver en stamtavle på opdrætters vegne – hvor faktura sendes til opdrætter. Denne faktura skal opfattes som at man er i restance til DMK, hvilket betyder at man ikke kan stambogsføre yderligere og/eller deltage på vores udstillinger før fakturaen er betalt.