Agurke Tidende

Medlemsbladet for Dansk Marsvineklub hedder Agurke Tidende (forkortet AT)
og udkommer 10 gange om året.
Bladet udkommer ikke i januar og juli.
Dog kan der udkomme særnumre, såfremt der dukker vigtige informationer op udenfor de normale udgivelser.

Her kan du læse alt muligt omkring marsvin, og det er også her at du vil kunne finde invitationer til vores udstillinger.

agurketidende-aug11Alle medlemmer er mere end velkomne til at sende indlæg til bladet.
Det kan f.ex. dreje sig om historier, oplevelser, side 9 mutter eller bare fine billeder,
som vi må bruge til at pynte rundt omkring i bladet.

AT udkommer fra 1/1-21 i en pdf  på mail.
Vær opmærksom på at din mail skal kunne modtage filer på mindst 3mb – hvis din mail ikke kan modtage store filer, eller der ikke er plads i din inbox, så vil du ikke modtage dit AT.
Er du i tvivl om du kan modtage store filer, så kan du f.ex. oprette en gratis Gmail.

Hvis du skifter email-adresse, mangler dit AT el. lign., så skal du kontakte DMK’s kasserer.

Pris for annoncer i Agurke Tidende

Størrelse Pris pr. år Pris én gang
1/4 side 250,- 50,-
1/2 side 500,- 100,-
1/1 side 1000,- 150,-
For ikke-medlemmer må der påberegnes et gebyr på 450 kr., svarende til et medlemsskab.
Annoncerne må ikke stride imod DMK’s formålsparagraf eller være i direkte konkurrence med DMK.
I tvivlsspørgsmål vil det være DMK’s hovedbestyrelse, der træffer en afgørelse.

AT Redaktør:
Lina Kugge
dmk-at@marsvineklub.dk

Print Friendly, PDF & Email