4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Dansk Marsvineklub behandler om dig, kan du rette henvendelse til Dansk Marsvineklub: DMK-bestyrelse@marsvineklub.dk

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Dansk Marsvineklub behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Dansk Marsvineklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Dansk Marsvineklub er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Dansk Marsvineklubs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

Da et for-og efternavn ikke anses for at være af personfølsomme oplysninger, ændrer vi ikke på stamtavlerne fremover. Dog vil man kunne bede om at ikke at få sit navn på stamtavlen.

Dansk Marsvineklub. Persondatapolitik, revision 1.0 maj 2018

Print Friendly, PDF & Email