Vedtægter

Vedtægter for DLK – specialklub under DMK

OPRINDELIGE VEDTÆGTER

§ 1. Klubbens navn er: Dansk Langhårs Klub under DMK.

§ 2. DMK’s vedtægter og regler overholdes.

§ 3. DLK’s formål er:
– At varetage langhårsracernes interesser overfor DMK.
– At afholde specialudstillinger.
– At etablere et godt avlssamarbejde, avlerne imellem.

§ 4. De racer som hører under DLK er:

  • Sheltie
  • Coronet
  • Peruaner
  • Alpaca
  • Texel
  • Merino
  • Sjælden Variant Satin langhårede
  • Sjælden Variant Lunkarya
  • + klippede af samme racer

§ 5. Kontingentåret løber fra 1/1 – 1/12. Pris: 50 kr. pr. udstiller pr. år og 75 kr. for flere udstillere med samme opdrætternavn, under samme husstand.
Medlemskab senere end d. 1/8 er 25 kr. pr udstiller og 40 kr. for flere udstillere med samme opdrætternavn, under samme husstand
Nye medlemmers point, tæller først med i pointjagten fra udstillingen efter deres betaling er registreret.
OBS OBS OBS: Betalinger registreres og medlemslisten opdateres onsdagen inden hver udstilling og det er denne medlemsliste der er den gældende mht. pointtælling for udstillingen.
(note for 2017: Grundet klubbens genopstart vil alle der indmelder sig inden 10.5.17. tælle med i hele året hvad angår pointjagterne)

§ 6. Der oprettes en medlemsliste over medlemmer af DLK, som bliver opdateret i september hvert år, hvorefter der sendes en kopi til DMK`s bestyrelse.

§ 7. Generalforsamling med valg af kontaktperson afholdes minimum hvert andet år. Hvis generalforsamling ikke afholdes nedlægges specialklubben.

§ 8. Der vælges en kontaktperson for to år af gangen. Denne person varetager klubbens overordnede interesser og økonomi. Derfor skal denne person også være myndig.

§ 9. Hvis der stilles mistillid til kontaktpersonen, skal der holdes møde på først kommende udstilling, hvor der evt. vælges ny kontaktperson.

§ 10. Pointjagt afholdes hvert år, kun for DLK medlemmer. Der udarbejdes pointsatser i stil med dem de andre specialklubber bruger. Dog skal certer tælle ens.
Sammentællingen laves på baggrund af resultater offentlig gjort af DMK, DLK og kredsene.

Disse 6 titler udløser ved årets slutning pokal:

Årets Langhår – Godkendte racer (uklippet)*
Årets Langhår – Sjælden Variant (uklippet)*

Årets Klippede Langhår –Godkendte racer*

Årets Klippede Langhår – Sjælden Variant*

* Hvis samme dyr vinder både i klippet og uklippet, vil titlen frafalde i klippet, og gå til den med næsthøjst point.
Årets opdrætter – Godkendte racer og sjælden variant, uklippet som klippet. Der er kun én Årets opdrætter og alt tæller med.

Årets nye DLK udstiller(*)

Derudover er der interne(**) titler til følgende bedste dyr (klippet som uklippet).

Bedste Sheltie
Bedste Coronet
Bedste Peruaner
Bedste Alpaca
Bedste Texel
Bedste Merino
Bedste Satin Langhår
Bedste Lunkarya

SK titler (Special Klub titler) tilfalder vinderen af den interne pointjagt for det pågældende år, og kan registreres på dyrets stamtavle:
SK-10: Specialklubbens vinder 2010
SKsv-10: Specialklubbens vinder Sj. Variant 2010

Pointsatserne, kan ved starten af et nyt års pointjagt, laves om ved flertals beslutning i DLK (ved GF eller over mail)

§ 11. Regnskabet fremlægges på DMK`s generalforsamling, hvis DMK`s hovedbestyrelse ønsker det.

§ 12. I tilfældet af at DLK opløses overgår alle likvide midler til DMK.
(*) Titlen ”Årets nye DLK udstiller”, vil gå til det nye medlem i det pågældende år, som figurerer for første gang i pointjagten, og som har samlet flest point både på A og B dyr. Kun medlemmer som i året forud, ikke har samlet point i pointjagten, regnes for nye medlemmer.
(**) Internt vil sige at det ikke kan påføres stamtavlen. Der vil blive udarbejdet et diplom til hver af vinderne.

Vedtaget d. 18-3-2017