DKRs vedtægter

§ 1. Klubbens navn er: Danske Kombinations Racer (forkortet DKR)

§ 2. DMK`s vedtægter og regler overholdes.

§ 3. Formålet med klubben er:
· At udbrede kendskabet til kombinationsracerne
· At etablere et godt avlssamarbejde, opdrættere imellem.
· At afholde specialudstillinger så vidt det er muligt

§ 4. Kontingentåret løber fra 1/1 – 31/12. Prisen er 75 kr. pr. udstiller og 120 kr. for flere udstillere
med samme opdrætter-navn under samme husstand. Prisen for medlemskab senere end 1/8 er 40 kr. pr. udstiller og 65 kr. for flere udstillere med samme opdrætternavn under samme husstand.
Nye medlemmers point tæller først med i pointjagten fra den første udstilling der deltages på efter betaling er registreret.

§ 5. Medlemsmøder afholdes efter behov. Generalforsamling skal afholdes senest april mdr. ulige år. Der indkaldes med 14 dages varsel i AT. Specialudstillinger afholdes efter behov.
§ 5a. Dagsorden er som følger:
– Valg af dirigent.
– Valg af referent.
– Godkendelse af dagsorden.
– Beretning fra kontaktperson.
– Fremlæggelse af regnskab.
– Valg af kontaktpersoner.
– Indkommende forslag.
– Evt.

§ 6. Der vælges op til 2 kontaktpersoner, for to år af gangen. Kontaktpersonen/kontaktpersonerne skal være myndig(e).
Klubbens økonomi er DMK uvedkommen.

§ 7. Point tildeles som følger:

Senior point
BIS 25 point
BIS2 20 point
BIS3 15 point
BIS4 10 point
BIG 6 point
BIG2 3 point
Cert 8 point
Bedste A-dyr 10  point
Junior point
BISj 15 point
BISJ2 10 point
BIGJ 4 point
BIGJ2 2 point
Cert 8 point
Bedste A-dyr 5 point

NB. Bedste A-dyr,: dyret skal som minimum være BIG placeret. Hvis der ikke er et seniordyr placeret, overgår pointet til et junior (såfremt dette har været BIG placeret)

Opdrættergrupper
Gruppe 1 20 point
Gruppe 2 10 point
Gruppe 3 5 point

§ 8. Klubben omfatter alle racer som ifølge DMK’s udstillings standard hører under kombinationer.

§ 9. I tilfælde af klubbens opløsning går alle likvide midler til DMK på en konto, som skal overgå til en ny klub på et senere tidspunkt.