Nyt fra bestyrelsen

Her vil du kunne finde info, hvis bestyrelsen har vigtigt info til kredsens medlemmer.

En del af DMK