Persondatapolitik for Dansk Marsvineklub

Dansk Marsvineklub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Dansk Marsvineklub, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Dansk Marsvineklubs behandling af dine personoplysninger.

Dansk Marsvineklub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

Afgivelse af oplysninger deles ikke med andre uden dit samtykke.

Dansk Marsvineklub. Persondatapolitik, revision 1.0 maj 2018.

6. Hvad sker der, når Dansk Marsvineklub ændrer denne persondatapolitik

Dansk Marsvineklubop daterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at vi overholder gældende lovgivning.

Dette medfører, at Dansk Marsvineklub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver Dansk Marsvineklub dig besked via e-mail.

Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Dansk Marsvineklub på DMK-bestyrelse@marsvineklub.dk

Dansk Marsvineklub. Persondatapolitik, revision 1.0 maj 2018

5. Hvor længe opbevarer Dansk Marsvineklub dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Dansk Marsvineklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Dansk Marsvineklub, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen).

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen og vi opretholder oplysninger ifm. beskyttelse af opdrætternavn i op til 10 år.

Dansk Marsvineklub. Persondatapolitik, revision 1.0 maj 2018

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Dansk Marsvineklub behandler om dig, kan du rette henvendelse til Dansk Marsvineklub: DMK-bestyrelse@marsvineklub.dk

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Dansk Marsvineklub behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Dansk Marsvineklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Dansk Marsvineklub er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Dansk Marsvineklubs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

Da et for-og efternavn ikke anses for at være af personfølsomme oplysninger, ændrer vi ikke på stamtavlerne fremover. Dog vil man kunne bede om at ikke at få sit navn på stamtavlen.

Dansk Marsvineklub. Persondatapolitik, revision 1.0 maj 2018

3. Hvordan beskytter Dansk Marsvineklub dine personoplysninger

Dansk Marsvineklub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dansk Marsvineklubs sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Dansk Marsvineklub kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Dansk Marsvineklubs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Dansk Marsvineklub. Persondatapolitik, revision 1.0 maj 2018

2. Hvornår videregiver Dansk Marsvineklub dine personoplysninger

Dansk Marsvineklub kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, der behandles om dig.
Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  • Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
  • Hvis du har givet dit samtykke.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Dansk Marsvineklub.

Dansk Marsvineklub. Persondatapolitik, revision 1.0 maj 2018.

1. Hvornår indsamler og anvender Dansk Marsvineklub dine personoplysninger

Dansk Marsvineklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  1. Når du indmelder dig som medlem af Dansk Marsvineklub, eller udøver medlemsaktiviteter.
  2. Når du tilmelder dig som medlem af Dansk Marsvineklubeller ønsker at gøre brug af Dansk Marsvineklub,indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Dansk Marsvineklub, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer i foreningen. Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Dansk Marsvineklub.

Dansk Marsvineklub. Persondatapolitik, revision 1.0 maj 2018.