7. august 2015

Vi har fået nyt design – det vil sige at mange sider har skiftet adresse, sådan at de gamle links ikke virker længere.

13. juli 2015

Der er kommet lidt rettelser i blanketterne til stambogsføring.
En mindre ændring i blanketterne til kuld og enkelte, hvor eksemplerne ikke viste fremsendelse pr. mail/post.
Blanketten til udenlandske dyr har fået tilføjet valget mellem mail eller post.

Lina Kugge
Webmaster

18. februar 2015

Oprydning hist og her
Hjemmeside og forum har været udsat for en oprydning – dvs. at har man ikke fået betalt sit kontingent inden min medlemsliste fra 22. januar, så er man kommet under kniven.
Opdrætternavne er blevet rykket fra aktive til beskyttede, links er fjernet fra linklisten og medlemsforummets brugerliste er ligeledes blevet gennemgået.
Har man betalt senere, kan jeg kontaktes sån at jeres info på hjemmesiden kan komme på igen.

11. januar 2015

Vedr. revision af DMK´s standard pr. 1.1.15.
Dommerkomiteen vil gerne gøre opmærksom på, at DMK´s standard udkommer i en ny revision pr. 1.1.15. Standarden revideres løbende ved årsskiftet, idet nogle racer rykker op og andre tilføjes mindre ændringer i deres standard, eksempelvis i forbindelse med netop en oprykning. Racerne udvikler sig løbende, og derfor er det ligeledes relevant at beskrive idealet ud fra det faktuelle. Samtidig kan det være relevant at ændre på klasser og inddelinger.

I revisionen, der er gældende fra 1.1.15 har dommerkomiteen tilføjet følgende ændringer, som man bør være opmærksom på, både som udstillingsarrangører og som opdrætter:

Farven blå godkendes endeligt og rykker fra sjælden variant til standardiserede racer. Deraf følger, at blå tan, otter, fox samt flerfarvede, bortset fra agoutier, hvor ”agoutifarven” skal standardiseres separat, rykkes op.

Racen crested CH-teddy rykker fra ustandardiseret til sjælden variant.

Klippet langhår (sjælden variant undtaget) bliver fremover bedømt som en gruppe (med BIG), som vil indgå i standardiseret BIS.

Magpie og harlekin rykker op i sjælden variant (standard er revideret ultimo 2014), da der er udstillet det krævede antal dyr og opnået resultater herfor i løbet af 2014, hvor de har været vist som ustandardiserede (med guidestandard).

Ligeledes er der mindre ændringer for skinny og blå, hvor idealet nu beskrives uden hensyntagen til racens specielle udfordringer, i lighed med for alle øvrige racer.

Pelslængden for glathårede korthårsracer beskrives ideelt til 1-2 cm, hvilket ikke tidligere fremgik af standarden. Dette er tilføjet som en generel regel i ordlisten.

Guidestandards kan med fordel tilsendes dommerkomiteen, så de kan tilføjes standarden. Pt. ligger de ofte hos kredse eller udstillingsteams, og det vil være en fordel at få dem samlet et centralt sted. Send dem meget gerne til undertegnede på: e_helgren@yahoo.dk

På dommerkomiteens vegne,

Eva Helgren.

8. august 2014

Nyt fra webmaster
Min router er ikke kommet helt uskadt igennem hedebølgen – hvilket betyder at den er lidt alternativ omkring forbindelse til netværk, mails, m.m. Der arbejdes på at få lånt en router, sådan at jeg kan forblive online. Det kan derfor godt hænde at indsendte opdateringer kan tage et par dage ekstra.