Aflysning af DM.. indtil videre

Pga. de øgede Covid 19 smittetal,finder vi det ikke forsvarligt at afholde DM. Vi aflyser hermed begge udstillinger i weekenden d. 26.-27/9.
Det er vi selvfølgelig også kede af, men det vigtigste er at vi får passet på hinanden.
Vi har bestemt ikke helt udelukket af afholde et DM 2020 senere på året, når smittetrykket forhåbentligt falder.
Vi satser stadigvæk på at kunne afholde GF, idet vi her vil være en siddende forsamling hvor vi kan holde god afstand til hinanden. Desuden arbejder vi på, at kunne lave en elektronisk mulighed for deltagelse.
Har man ikke mulighed for at deltage, så kan der ekstraordinært stemmes via email indtil torsdagen før dvs senest d.24/9 2020. Det er også muligt at overdrage en fuldmagt til en anden deltager – enten i hånden eller indscannet og sendt på mail. Denne fuldmagt skal indeholde navn, medlemsnummer, dato, underskrift og navnet på den person man overdrager fuldmagten til.
GF vil blive afholdt d. 27/9 klokken 10.00 på adressen: Gemmas Alle 100, 2770 Kastrup

Opdrætterfolder

Da vi oftere og oftere får klager over at opdrættere ikke overholder at få leveret stamtavle senest 8 uger efter overdragelsen af marsvinet, ser vi os i HB nødsaget til at indføre sanktioner for at få strammet op på dette.
HB vil derfor kunne godkende at stambogen laver en stamtavle på opdrætters vegne – hvor faktura sendes til opdrætter. Denne faktura skal opfattes som at man er i restance til DMK, hvilket betyder at man ikke kan stambogsføre yderligere og/eller deltage på vores udstillinger før fakturaen er betalt.

Ang. Nordisk Mesterskab 2020

Det er blevet besluttet af de deltagende landes repræsentanter at udskyde NM 2020 pga corona situationen. Pga af forskellige indrejse regler og smittetryk er det ikke muligt for alle lande at deltage, og det er ikke fair.

I stedet rykkes NM til 2021 med afholdelse i Danmark. Finland i 2022 etc. Ny dato er 24.-26. september 2021 i Amagerhallen.

I stedet for vil der blive afholdt DM lørdag d. 26 september.
Søndag d. 27 vil der blive holdt generalforsamling om morgenen og ordinær udstilling bagefter.

Invitation kommer snarest.

Aflysning af DM

Vi er i bestyrelsen meget kede af situationen nu, men vi følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger.
På baggrund af dette er DM d 16-17/5 aflyst. Vi er nu gået i tænkeboks med om det skal afholdes senere på året eller om det helt skal aflyses.
Ind til videre gælder myndighedernes udmelding ind til 10/5, og så snart vi hører mere om hvordan landet og verden ser ud, vil vi melde noget ud.
Mht. Nordisk i september, så vælger vi ikke at aflyse noget nu, men afventer myndighedernes udmeldinger.

Satiner på NM i Sverige

Vi fik en henvendelse om satin kunne udstilles til NM i år, da det tidligere har været et problem.

Efter henvendelse fra HB, fik vi dette svar:

All satins are welcome. Pure breds as well as pets. It’s difficult as the Swedish legislation does not allow to breed animals where we have known health issues. And as there are so many different opinions about satins we decided to let them take part. Just as in Finland 2017.

Eller på godt dansk – satin er velkomne til NM, både race- og kæledyr.

Maj 2019

DM løb af stabelen d. 6.-7. April i Asferg med 190 tilmeldte dyr.
Skinnyerne løb med det hele; BIS racedyr, BIS-junior, bedste gruppe og så løb ejeren også med hovedpræmien i
Banko. Dog var det ikke skinnyer, som vandt BIS i kæledyr og Børnedyr.
DMK har fået en forespørgsel fra et DMF medlem om at foreslå til vores generalforsamling, at sammenlægge DMK og
DMF.
DMF afholdt ekstraordinær generalforsamling i skrivende stund og her blev forslaget modificeret til øget samarbejde,
hvilket vi har indtryk af, at også vores medlemmer går ind for.
DMK og DMF var i forvejen i gang med at lave samarbejde omkring udstillinger og har løbende kommunikeret med
hinanden om øvrige samarbejdsmuligheder.
Vi i DMK glæder os over fin medlemsfremgang og har desuden fået udstillinger med flere deltagende marsvin og ejere.
Sikke et flot forår vi har. Det betyder masser af gratis grønt.
Husk at DMK har en stand på Roskilde Dyrskue, kom endelig forbi og hils p
å.

April 2019

Danmarksmesterskaberne for marsvin er lige om hjørnet. Det afholdes i Fårup lørdag d. 6 april. Alle er velkommen til
at komme og kigge, der er gratis entre.
På DMKs generalforsamling i 2017 blev der vedtaget et forslag omkring udformningen af stamtavlerne; titler skulle
skilles fra navnet i sit eget felt, ligesom det skulle tydeliggøres evt. med fed/kursiv, hvad der var navn kontra
opdrætternavn.
Det har taget lang tid at få implementeret forslaget, da det voldte udfordringer i stambogsprogrammet. Vi er kommet
frem til en løsning, der dog desværre indebærer, at kun den ene del af forslaget kan lade sig gøre i praksis.
Titler vil blive skilt fra navnet, så titlerne fremadrettet kommer ovenover dyrets navn. Denne ændring berører ikke de
marsvin, der allerede er i databasen, men vil kun have effekt på marsvin, der oprettes fremadrettet samt dyr, der
evt. champregistreres eller ændres af anden årsag.
Delen med tydeliggørelse evt. med fed eller kursiv af opdrætternavnet på stamtavlerne kan desværre umiddelbart
ikke lade sig gøre på en uproblematisk måde. Da vi arbejder med en database, er det et programmeringsspørgsmål, og
at programmere ændringen vil betyde for stor risiko for falske positiver – dvs. stamtavler hvor andet end
opdrætternavne markeres, fordi dyret eksempelvis hedder noget, der indgår i et andet opdrætternavn og lignende. Vi
har i samarbejde med vores programmør ikke kunnet finde en tilfredsstillende løsning, hvor dette med sikkerhed
kunne undgåes, og derfor kan denne del af det vedtagne forslag desværre ikke realiseres.

Marts 2019

DMK afholder Danmarksmesterskaberne for marsvin i Fårup, samt ordinær udstilling, 6 og 7 april. Vi glæder os til at
byde jer velkommen. Se invitationen her i bladet, og på hjemmesiden samt facebook.
Flere af vores medlemmer har deltaget d.10/2 i Dyrene Dag i Plantorama flere steder i landet. DMK var repræsenteret
i Hillerød, Horsens, Viborg, Vallensbæk, Aalborg og Randers (har jeg glemt nogen?). Det er et event som vi gladeligt
deltager i, så vi rigtig kan komme ud og snakke marsvin med folk.
I midten af marts tager 2 racedyrsdommere og en aspirant til Slovenien for at deltage i et EE seminar. Her skal de
dygtiggøre og fordybe sig i nogle udvalgte racer. Vi glæder os til at høre om deres tur.

Februarnyt fra DMK

Store pr arrangementer såsom Roskilde dyrskue, Dyrenes dag i Plantorama vil fremover være spærret for afholdelse af
udstilling oa. Det vil være muligt med udstilling eller andet i den stil ugen før eller efter disse datoer, dvs her er 14
dages reglen undtager. Kontakt udstillings koordinator for yderligere information om spærrede datoer.
Bestyrelsen overvejede lige siden før EE i Herning, at lave et andet show.
Vi har dog valgt, at udskyde projektet, da vi dels risikerede vejr problemer og dels har mange udstillinger på
programmet i øvrigt.
Bestyrelsen har valgt at fortsætte med prøvemedlemsskaber. Der er i 2018 delt ca 30 prøvemedlemsskaber ud hvor
flere har valgt at fortsætte som betalende medlemmer. Derfor synes vi at det er fornuftigt at fortsætte denne
ordning.
Igen i år afholder Plantorama Dyrenes dag hvor DMK vil være repræsenteret i Aalborg, Viborg, Randers, Horsens,
Hillerød og Vallensbæk. I år er det søndag d. 10/2. Bor du i nærheden, så kig forbi og hils på din klub.
Priser til de dyr der har vundet pointjagterne for 2018 er blevet uddelt på årets første show. Top 5 i hver kategori kan
ses her i bladet, resten vil være at finde på DMK’s hjemmeside. Bestyrelsen valgte som noget nyt at uddele en lille
glas statuette til nr 1 i hver kategori. Måske det bliver en tradition?
Ligeledes er prisen for Årets marsvineejer 2018 blevet uddelt til Christina Jensen og Benedikte Jensen for deres store
arbejde med formidlingsdyr.